Прибудову до Дворянського зібрання потрібно демонтувати – Вадим Ямщиков

Прибудову до Дворянського зібрання потрібно демонтувати - Вадим Ямщиков

Зважаючи на те, що останнім часом точиться багато дискусій навколо прибудови до пам’ятки архітектури національного значення Будинок Дворянського зібрання (вул. Соборності, 31 в Полтаві), вирішив розлого пояснити як і на що орендарі отримували дозволи, бо що збудували насправді бачать всі, та пояснити чому будівля має бути демонтована.

Відповідно до історико-архітектурного опорного плану міста Полтави, науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення міста Полтави, затвердженого Наказом Міністерства культури України від 02.12.2014 року № 1075 будівля Дворянського зібрання по вулиці Соборності, 31 в м. Полтаві, є пам’яткою архітектури національного значення, розташована у межах центральної комплексної охоронної зони, а також має виділену охоронну зону пам’ятки.
Законом України «Про охорону культурної спадщини» (Стаття 1) визначено термін “зони охорони пам’ятки”: “встановлювані навколо пам’ятки охоронна зона, зона регулювання забудови, зона охоронюваного ландшафту, зона охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання.”

Прибудову до Дворянського зібрання потрібно демонтувати - Вадим Ямщиков
Положеннями історико-архітектурного опорного плану міста Полтави визначено основні вимоги щодо режиму використання зон охорони. Зокрема, у межах центральної комплексної охоронної зони, групової охоронної зони та охоронних зон окремих пам’яток

забезпечується:

 • Збереження історичного середовища пам’яток і можливість відтворення його втрачених історичних елементів з додержанням особливостей історичної парцеляції, існуючих ліній забудови та її силуету;
 • Реставрація пам’яток архітектури національного і місцевого значення;
 • Реконструкція тимчасових споруд, їх знос при невідповідності місця розташування або приведення тимчасових споруд до належного стану та у відповідність до архітектурно-просторового рішення оточуючої забудови міста.

забороняється:

 • Розміщення зовнішньої реклами та малих архітектурних форм, що порушує історичне середовище і заважає огляду пам’яток.

Отже органи виконавчої влади, повинні забезпечувати формування і реалізацію державної політики у сфері охорони культурної спадщини, як того вимагає Закон України «Про охорону культурної спадщини» а не сприяти її знищенню.

Незважаючи на це, в місті Полтаві, по вулиці Соборності, 31, до пам’ятки історії та архітектури національного значення Будинку Дворянського зібрання, впритул споруджується “тимчасова споруда – майданчик з накриттям“. Паспорт прив’язки має реєстраційний номер 01-02-01-16/1574-1445 виданий 22 липня 2016 року за підписом начальника Управління з питань містобудування та архітектури Виконавчого комітету Полтавської міської ради Шевельова М. А. Замовник паспорту прив’язки ТОВ «Старнайт»

Частиною 2 статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» дається визначення поняття «Тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності» – Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон площею не більше 30 квадратних метрів по зовнішньому контуру) або не мати такого приміщення.
У частині 4 тієї ж статті зазначено: Розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування. Під «Порядком» розуміється Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 244 від 21.10.2011 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»

В Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності є наступні визначення:
пересувна ТС – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;
стаціонарна ТС – споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв. м;

Також визначаються типові ТС – види ТС, виконані за проектами повторного використання.
Інші визначення щодо видів, типів, конструктивних особливостей, функціональності тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності не передбачені.

Таким чином, законодавчо визначено поняття «Тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності» та її види.

В паспорті прив’язки № 01-02-01-16/1574-1445 вид.22.07.2016р. зазначено наступне: тимчасова споруда – майданчик з накриттям по вул. Соборності, 31. В паспорті прив’язки не визначається, який саме тип цієї тимчасової споруди (стаціонарна або пересувна)

З метою впорядкування розміщення тимчасових споруд на території міста Полтава, рішенням двадцять другої сесії Полтавської міської ради шостого скликання від 18.05.2012 р. затверджено «Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Полтава»
Положенням також визначається процедура розгляду звернення заявників, які мають намір встановити тимчасову споруду. Порядок розгляду питання щодо встановлення стаціонарної і пересувної ТС дещо відрізняється. Але при розгляді звернень щодо встановлення як стаціонарної так і пересувної ТС – Управління з питань містобудування та архітектури встановлює відповідність намірів щодо місця розташування ТС будівельним нормам, комплексній схемі розміщення ТС та направляє матеріали для розгляду та прийняття відповідного рішення на засіданні Комісії. (пункти 3.4. та 4.4. Положення)

Поняття Комплексної схеми розміщення ТС міститься в Наказі Мінрегіонбуду № 244 від 21.10.2011р а також в Положенні про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Полтава.
Комплексна схема розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Полтава, була затверджена рішенням Виконавчого комітету Полтавської міської ради № 192 від 04.12.2013 року. Хочу додати, що статтею 144 Конституції України передбачено, що Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території. Тобто дотримання положень Комплексної схеми є обов’язковим.

Відповідно до рішення, Управлінню з питань містобудування та архітектури, як спеціально уповноваженому органу, в установленому законодавством порядку:
– при встановленні відповідності намірів розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності для подальшого розгляду та прийняття відповідного рішення комісії з розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Полтава керуватись комплексною схемою розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Полтава.

На основі зонування території міста визначено 6 комплексних зон обмеження розміщення тимчасових споруд та визначено режими їх використання, щодо нового та подальшого розміщення, реконструкції та структурної реорганізації тимчасових споруд.

Об’єкт про який йде мова: тимчасова споруда – майданчик з накриттям по вул. Соборності, 31. Знаходиться в Зоні «А» Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Полтава. Зона «А» включає частину вул. Жовтнева (Соборності) в межах центральної комплексної охоронної зони з прилеглими кварталами обмеженими вул. П.Комуни (П. Орлика) та вул. Леніна (Небесної Сотні), територію Корпусного саду включаючи ансамбль Круглої площі та інші вулиці центральної частини нашого міста.

Враховуючи містобудівне значення вул. Жовтнева (Соборності), окремих пам’яток, з метою збереження історичного та архітектурного середовища
В зоні А не допускається:

 • нове розміщення стаціонарних, пересувних тимчасових споруд.

В межах зони А забезпечуються:

 • заходи щодо приведення зовнішнього вигляду тимчасових споруд у відповідність до архітектурно-просторового вирішення оточуючої забудови, забезпечення належного благоустрою;
 • заходи щодо приведення розміщення тимчасових споруд у відповідність до затвердженої комплексної схеми розміщення тимчасових, державних санітарно-гігієнічних та будівельних норм та правил;
 • заходи по переносу чи демонтажу при невідповідності місця розташування до затвердженої комплексної схеми розміщення тимчасових споруд, недотриманні державних санітарно-гігієнічних, будівельних норм, невідповідності зовнішнього вигляду оточуючому архітектурному середовищу та незабезпеченні належного благоустрою прилеглої території.

Даний об’єкт, “тимчасова споруда – майданчик з накриттям” по вул. Соборності, 31, розміщується на підставі паспорту прив’язки.

Паспорт прив’язки виданий на підставі договору особистого строкового земельного сервітуту, зареєстрованого у Виконавчому комітеті Полтавської міської ради за № 337 – п від 13.07.2016 року.

Договір особистого строкового земельного сервітуту був укладений на підставі позитивного рішення Комісії з розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Полтави (протокол №ПР/01.5/04 від 25.03.2016)

До засідання Комісії, Управління з питань містобудування та архітектури повинно встановити відповідність намірів щодо місця розташування ТС будівельним нормам, комплексній схемі розміщення ТС. Потім направляти матеріали для розгляду та прийняття відповідного рішення на засідання Комісії.

За всіма ознаками процесу погодження та надання дозволу, тимчасова споруда – майданчик з накриттям по вул. Соборності, 31, оформлювалася як пересувна ТС. Але даний об’єкт немає нічого спільного із визначенням пересувна тимчасова споруда, як цей термін визначає законодавство. Також даний об’єкт не відповідає характеристикам стаціонарної ТС.

Звернувши увагу, на процес отримання дозволу на встановлення даної споруди, можна зробити висновок, що:
Управління з питань містобудування та архітектури Виконавчого комітету Полтавської міської ради та Комісія з розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Полтави знехтували історико-архітектурним опорним планом міста Полтави., Комплексною схемою розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Полтава – надавши дозвіл на розміщення даного об’єкту.

Погодили встановлення об’єкту який не підпадає під визначення Тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності і безпосередньо не визначається як пересувна або стаціонарна тимчасова споруда.

Також у паспорті прив’язки № 01-02-01-16/1574-1445 вид.22.07.2016р. відсутні технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС, які повинні бути отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж. Ця норма передбачена абзацом 4 пункту 2.11. Порядку розміщення ТС.

При перевірках, які проводилися Державною архітектурно-будівельною інспекцією у Полтавській області, були встановлені наступні факти:

 • самочинне виконання будівельних робіт з реконструкції нежитлових приміщень пам’ятки архітектури національного значення;
 • частково демонтовані конструкції підвалу та туалету;
 • змонтовано залізобетонні перекриття;
 • змонтовано металевий каркас на фундаменті;
 • втручання на першому поверсі в конструкції будівлі;
 • будівельні роботи виконуються без документу, який дає право на виконання будівельних робіт, що є порушенням ч.1 ст.34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Через порушення цих норм, Державною архітектурно-будівельною інспекцією у Полтавській області, прийнято рішення № 33 від 14 березня 2018 року «Про скасування дії паспорту прив’язки тимчасової споруди – майданчику з накриттям» № 01-02-01-16/1574-1445 вид. 22.07.2016р.

Зважаючи на спротив Полтавської громади проти незаконної прибудови до пам’ятки історії та архітектури національного значення, колишнього Будинку дворянського зібрання, у Полтаві, по вул. Соборності, 31.

Зважаючи на розуміння громадським суспільством, що всі роботи, які виконуються на об’єкті по вулиці Соборності, 31 є незаконними, та не відповідають встановленим нормативам. Усвідомлюючи те, що погодження на розміщення тимчасової споруди – майданчику з накриттям по вулиці Соборності, 31було надано всупереч положень Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у м. Полтаві., всупереч історико-архітектурному опорному плану міста Полтави., з порушенням вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини»

Відповідно до статі 19 Конституції України органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією та законами України. А, рішення органів місцевого самоврядування, прийняті з перевищенням їх повноважень або з порушенням встановленої процедури, є незаконними.

Я вважаю, що перелічених фактів порушення законодавства та нормативно-правових актів достатньо для ініціювання питання про анулювання дії паспорту прив’язки № 01-02-01-16/1574-1445 від 22.07.2016 року, та припинення договору оренди землі № 337-п від 13.07.2016 року, з подальшим демонтажем споруджуваного об’єкту.

Вадим Ямщиков
Вадим Ямщиков

Вадим Ямщиков,

учасник ГО “Збережемо Полтаву”,

ГО “Полтавська платформа”,

депутат Полтавської міської ради.

1 коментар до “Прибудову до Дворянського зібрання потрібно демонтувати – Вадим Ямщиков

 1. А Версаль подходит под эти определения? Космолот, шаурма? Или только вот эта пристройка портит вид?

Коментарі: