Реставрація Кадетського станом на травень 2020

Цей день ми наближали як могли!

Проектні роботи з виготовлення науково-проектної документації на реставрацію будівлі ведуться за графіком. Власник будівлі, Територіальне у Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області, дотримується прийнятих на себе зобов’язань щодо реставрації об’єкту.
Проектна майстерня ТОВ «Промагропроект» працює в штатному режимі відповідно до умов договору. Проектування ведеться за Державними Будівельними Нормами у галузі реставрації та з дотриманням вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини».

На сьогоднішній день виконані наступні етапи проектних робіт:
І. Попередні дослідження + результати, виконано для всієї пам’ятки:
а) короткі історичні відомості,
б) схематичний обмір,
в) визначення фізичного об’єму пам’ятки,
г) схема фото фіксації,
д) фотографії загального вигляду та елементів пам’ятки з анотаціями,
е) акт огляду технічного стану пам’ятки,
ж) акт визначення рівня складності робіт з розроблення документації,
и) акт визначення втрат пам’ятки,
к) програма виконання науково-дослідних робіт,
л) схеми місць улаштування зондажів, шурфів, встановлення будівельних риштувань, розкриття конструкцій, відбору зразків матеріалів,
м) програма виконання науково-проектних робіт,
н) програма виконання протиаварійних або невідкладних консерваційних робіт,
п) кошторисний розрахунок на виконання науково-дослідних, науково-вишукувальних, науково-проектних робіт,
р) кошторисний розрахунок вартості ремонтно-реставраційних робіт,
с) пропозиції щодо необхідності визначення стану забруднення атмосферного повітря, ґрунту, акустичного забруднення тощо на ділянці пам’ятки,
т) реставраційне завдання.

Для забезпечення якнайскорішого захисту пам’ятки зараз розробляється проект на протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи з відновлення даху і куполу. Вже виконано:
а) схематичний архітектурний обмір третього поверху і даху з випаленими конструкціями,
б) інженерні, конструкторські та науково-технологічні дослідження з перевірочними розрахунками, визначена несуча спроможність стін, марка цегли і розчину, розраховані допустимі навантаження нових конструкцій даху і куполу на існуючі стіни, визначений стан фундаментів тощо,
в) інженерно-геологічні вишукування з визначенням стану ґрунтів на території пам’ятки,
г) архітектурні дослідження з визначенням методів реставрації даху, світлового ліхтаря, куполу, карнизних плит і декору тощо,
д) сформовані рекомендації профільних фахівців щодо виконання протиаварійних робіт на пам’ятці.

Усі проведені дослідження оформлені у відповідні науково-технічні звіти, за якими проектувальники приймають архітектурні, інженерні, конструкторські рішення і розробляють креслення.

Окрім того, в умовах нинішніх нестабільних урядів доводиться проводити безкінечні консультації та погодження з Міністерством культури, у якому наразі немає міністра, а співробітники змінюються блискавично. Закон України «Про охорону культурної спадщини» досить жорстко регламентує усі роботи на пам’ятках національного значення і вимагає погодження документації Міністерством.

Також, нарешті узгоджені усі позиції Охоронного договору між центральним органом охорони культурної спадщини (Міністерство культури) і власником пам’ятки (ДСА України).

Тому панове, не спішіть з негативними висновками, адже усі ми зацікавлені у безперебійному процесі і робимо усе від нас залежне, щоб Кадетський корпус у цьому році був з дахом. І пам’ятайте, будь ласка, про необхідність дотримання законності усіх дій на пам’ятці, а це займає дуже значний час і залежить від оперативності (і неупередженості) роботи погоджувальних інстанцій.

Оксана Бєлявська

Коментарі: