Чорнухинський район

Чорнухинський район

Доповнення до “Книги Пам’яті України. Полтавська область”: мешканці Чорнухинського району, які загинули у таборах для військовополонених у 1941-1945 роках.

До списку загиблих.

Дивись також:

Алфавітний покажчик до Книги Пам’яті України. Полтавська область.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 11. Хорольський, Чорнухинський, Чутівський та Шишацький райони.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 12. Імена мешканців всіх районів, які не були занесені до 1 — 11 томів.

 


Чорнухинський район
Гавриш
Іван Володимирович

Чорнухинський район
Давиденко
Микола Григорович

Чорнухинський район
Ковтун
Іван Тимофійович

Чорнухинський район
Козак
Дмитро Петрович

Чорнухинський район
Косенко (Козенко)
Андрій Ілліч

Чорнухинський район
Кривенко
Микола Опанасович

Чорнухинський район
Михно
Петро Тимофійович

Чорнухинський район
Назаренко
Михайло Васильович

Чорнухинський район
Погребняк
Григорій Федорович

Чорнухинський район
Сидоренко
Михайло Петрович

Чорнухинський район
Сюрчик
Юхим Прокопович

Чорнухинський район
Тарадник
Григорій Андрійович


Чорнухинський район
Шаповал
Іван Лукич

А Б В Г Д Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 1. Артюх С. Іванович (рос. – Артюх С. Иванович)
 2. Борсук Михайло Ларіонович (рос. – Барсук Михаил Ларионович)
 3. Бовкун Михайло Дмитрович (рос. – Бовкун Михаил Дмитриевич)
 4. Бородін Г. В. (рос. – Бородин Г. В.)
 5. Булда Остап Іванович (рос. – Булда Остап Иванович)
 6. Бухало Єгор Селівёрстовіч (рос. – Бухало Егор Селивёрстович)
 7. Гавриков Іван Н. (рос. – Гавриков Иван Н.)
 8. Гавриленко Мефодій Микитович (рос. – Гавриленко Мефодий Никитич)
 9. Гавриш Іван Володимирович (рос. – Гавриш Иван Владимирович)
 10. Галенко Іван Семенович (рос. – Галенко Иван Семёнович)
 11. Галушка Михайло Степанович (рос. – Галушка Михаил Степанович)
 12. Голушко Іван Карпович (рос. – Голушко Иван Карпович)
 13. Гора Костянтин Васильович (рос. – Гора Константин Васильевич)
 14. Горбик Василь Федорович (рос. – Горбик Василий Фёдорович)
 15. Горбик Семен Макарович (рос. – Горбик Семён Макарович)
 16. Гриценко Андрій Федорович (рос. – Гриценко Андрей Фёдорович)
 17. Гриценко Іван Максимович (рос. – Гриценко Иван Максимович)
 18. Давиденко Микола Григорович (рос. – Давыденко Николай Григорьевич)
 19. Даниленко Іван Захарович (рос. – Даниленко Иван Захарович)
 20. Дедіон Дмитро Григорович (рос. – Дедион Дмитрий Григорьевич)
 21. Денисенко Калістрат Давидович (рос. – Денисенко Калистрат Давидович)
 22. Довженко Павло (рос. – Довженко Павел)
 23. Жилін Андрій Олексійович (рос. – Жилин Андрей Алексеевич)
 24. Журба Дмитро Родіонович (рос. – Журба Дмитрий Родионович)
 25. Заза Олександр Тадейович (рос. – Заза Александр Фаддеевич)
 26. Зозуля Іван Максимович (рос. – Зозуля Иван Максимович)
 27. Іванина Микола Володимирович (рос. – Иванина Николай Владимирович)
 28. Іващенко Михайло Трохимович (рос. – Иващенко Михаил Трофимович)
 29. Іващенко Яків Львович (рос. – Иващенко Яков Львович)
 30. Ковтун Іван Тимофійович (рос. – Ковтун Иван Тимофеевич)
 31. Козак Дмитро Петрович (рос. – Козак Дмитрий Петрович)
 32. Колесник Іван (рос. – Колесник Иван)
 33. Косенко (Козенко) Андрій Ілліч (рос. – Косенко (Козенко) Андрей Ильич)
 34. Косенко Григорій Андрійович (рос. – Косенко Григорий Андреевич)
 35. Кривенко Микола Опанасович (рос. – Кривенко Николай Афанасьевич)
 36. Криворотенко Іван Васильович (рос. – Криворотенко Иван Васильевич)
 37. Лавриненко Іван Михайлович (рос. – Лавриненко Иван Михайлович)
 38. Литвин Олексій Петрович (рос. – Литвин Алексей Петрович)
 39. Лук’янець Гнат Гурович (рос. – Лукьянец Игнат Гурьевич)
 40. Люлков Борис (рос. – Люлков Борис)
 41. Лютіков Борис Іванович (рос. – Лютиков Борис Иванович)
 42. Ляшенко Павло (рос. – Ляшенко Павел)
 43. Массан Петро (рос. – Массан Пётр)
 44. Міленко Василь Максимович (рос. – Миленко Василий Максимович)
 45. Михно Петро Васильович (рос. – Михно Пётр Васильевич)
 46. Михно Петро Тимофійович (рос. – Михно Пётр Тимофеевич)
 47. Міщенко Іларіон Кіндратович (рос. – Мищенко Илларион Кондратьевич)
 48. Моісеєнко Василь Омелянович (рос. – Моисеенко Василий Емельянович)
 49. Назаренко Андрій Степанович (рос. – Назаренко Андрей Степанович)
 50. Назаренко Михайло Васильович (рос. – Назаренко Михаил Васильевич)
 51. Науменко Іван Захарович (рос. – Науменко Иван Захарович)
 52. Немен Михайло Кирилович (рос. – Немен Михаил Кириллович)
 53. Нестеренко Олексій Григорович (рос. – Нестеренко Алексей Григорьевич)
 54. Овраменко Олексій Трохимович (рос. – Овраменко Алексей Трофимович)
 55. Омельяненко Іван Іванович (рос. – Омельяненко Иван Иванович)
 56. Пігус Іван Кирилович (рос. – Пигус Иван Кириллович)
 57. Погребняк Григорій Федорович (рос. – Погребняк Григорий Фёдорович)
 58. Погребняк Іван Федорович (рос. – Погребняк Иван Фёдорович)
 59. Підлісний Петро Онисимович (рос. – Подлесный Пётр Анисимович)
 60. Пономаренко Микола Михайлович (рос. – Пономаренко Николай Михайлович)
 61. Портяник Олександр Іванович (рос. – Портяник Александр Иванович)
 62. Прокопенко Антон Іванович (рос. – Прокопенко Антон Иванович)
 63. Саливон Василь Остапович (рос. – Саливон Василий Остапович)
 64. Саляник Петро (рос. – Саляник Пётр)
 65. Сидоренко Михайло Петрович (рос. – Сидоренко Михаил Петрович)
 66. Сирота Дмитро Федотович (рос. – Сирота Дмитрий Федотович)
 67. Скопець Василь Кузьмич (рос. – Скопец Василий Кузьмич)
 68. Скрипка Леонтій Дмитрович (рос. – Скрипка Леонтий Дмитриевич)
 69. Сомин Дормидонт Митрофанович (рос. – Сомин Дормидонт Митрофанович)
 70. Спаський О. М. (рос. – Спасский Е. М.)
 71. Старун Григорій Сергійович (рос. – Старун Григорий Сергеевич)
 72. Сюрчик Юхим Прокопович (рос. – Сюрчик Ефим Прокопович)
 73. Тарадник Григорій Андрійович (рос. – Тарадник Григорий Андреевич)
 74. Тарасенко Михайло Нечипорович (Никифорович) (рос. – Тарасенко Михаил Нечипорович(Никифорович))
 75. Турко Микола Полікарпович (рос. – Турко Николай Поликарпович)
 76. Удод Іван Григорович (рос. – Удод Иван Григорьевич)
 77. Уленко Іван Опанасович (рос. – Уленко Иван Афанасьевич)
 78. Хоменко Іван Захарович (рос. – Хоменко Иван Захарович)
 79. Черв’як Іван Полікарпович (рос. – Червяк Иван Поликарпович)
 80. Шаповал Іван Лукич (рос. – Шаповал Иван Лукич)
 81. Шаповал Степан Михайлович (рос. – Шаповал Степан Михайлович)
 82. Шостак Микита Павлович (рос. – Шостак Никита Павлович)
 83. Юрченко Гнат (рос. – Юрченко Игнат)
 84. Яцук Андрій Андрійович (рос. – Яцук Андрей Андреевич)

 

Коментарі: