Диканьський район

Диканьський район

Доповнення до “Книги Пам’яті України. Полтавська область”: мешканці Диканьського району, які загинули у таборах для військовополонених у 1941-1945 роках.

До списку загиблих.

Дивись також:

Алфавітний покажчик до Книги Пам’яті України. Полтавська область.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 4. Диканський, Зіньківський та Карлівський райони.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 12. Імена мешканців всіх районів, які не були занесені до 1 — 11 томів.

 


Диканьський район
Башевський
Андрій Григорович

Диканьський район
Бондар
Олександр Федорович

Диканьський район
Воронянський
Захар Данилович

Диканьський район
Глушко
Іван Андрійович

Диканьський район
Григоренко
Сергій Якович

Диканьський район
Ільченко
Михайло Іванович

Диканьський район
Левченко
Микола Омелянович

Диканьський район
Марченко
Іван Микитович

Диканьський район
Мороз
Петро Микитович

Диканьський район
Овчаренко
Андрій Андрійович

Диканьський район
Плескач
Василь Тимофійович

Диканьський район
Паламар
Дмитро Іванович

Диканьський район
Судоїлов (Свдойловс)
Іван Степанович

Диканьський район
Свистун
Дмитро Захарович

Диканьський район
Сорока
Григорій Петрович

Диканьський район
Ступак
Михайло Федорович

Диканьський район
Терещенко
Олексій Федорович

Диканьський район
Черуєвець
Трохим Денисович


Диканьський район
Швець
Василь Степанович

А Б В Г Д Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 1. Бабенко Петро Іванович (рос. – Бабенко Пётр Иванович)
 2. Бабенко Петро Сидорович (рос. – Бабенко Пётр Сидорович)
 3. Башевський Андрій Григорович (рос. – Башевский Андрей Григорьевич)
 4. Білець Василь Опанасович (рос. – Билец Василий Афанасьевич)
 5. Бондар Олександр Федорович (рос. – Бондарь Александр Фёдорович)
 6. Воронянський Захар Данилович (рос. – Воронянский Захар Данилович)
 7. Гайдоренко Станіслав Іванович (рос. – Гайдоренко Станислав Иванович)
 8. Герасименко Василь Зіновійович (рос. – Герасименко Василий Зиновьевич)
 9. Герасименко Костянтин Поносович (рос. – Герасименко Константин Поносович)
 10. Глушко Овер’ян Кирилович (рос. – Глушко Аверьян Кириллович)
 11. Глушко Іван Андрійович (рос. – Глушко Иван Андреевич)
 12. Голуб Петро Олександрович (рос. – Голуб Пётр Александрович)
 13. Гонтовий Василь Іванович (рос. – Гонтовой Василий Иванович)
 14. Григоренко Сергій Якович (рос. – Григоренко Сергей Яковлевич)
 15. Грицюта Павло Григорович (рос. – Грицюта Павел Григорьевич)
 16. Довгопол Дмитро (рос. – Довгопол Дмитрий)
 17. Драбяско Олександр Григорович (рос. – Драбяско Александр Григорьевич)
 18. Єфименко Олександр Харитонович (рос. – Ефименко Александр Харитонович)
 19. Захарченко Іван Романович (рос. – Захарченко Иван Романович)
 20. Ільченко Михайло Іванович (рос. – Ильченко Михаил Иванович)
 21. Кабак Григорій (рос. – Кабак Григорий)
 22. Кальник Василь Єлисейович (рос. – Кальник Василий Елисеевич)
 23. Керпос Олександр Давидович (рос. – Керпос Александр Давидович)
 24. Кишинець Олександр Якович (рос. – Кишинец Александр Яковлевич)
 25. Коршак Іван (рос. – Коршак Иван)
 26. Крат Леонтій Денисович (рос. – Крат Леонтий Денисович)
 27. Кривобок Олексій Олександрович (рос. – Кривобок Алексей Александрович)
 28. Ладур Іван Леонтійович (рос. – Ладур Иван Леонтьевич)
 29. Левченко Микола Омелянович (рос. – Левченко Николай Емельянович)
 30. Лелюк Ст. Ст. (рос. – Лелюк Ст. Ст.)
 31. Лещенко Микола Петрович (рос. – Лещенко Николай Петрович)
 32. Ляшенко Михайло Максимович (рос. – Ляшенко Михаил Максимович)
 33. Макаренко Володимир (рос. – Макаренко Владимир)
 34. Макаренко Тимофій Іванович (рос. – Макаренко Тимофей Иванович)
 35. Мамай Андрій (рос. – Мамай Андрей)
 36. Марченко Іван Микитович (рос. – Марченко Иван Никитич)
 37. Мацук Дмитро Миколайович (рос. – Мацук Дмитрий Николаевич)
 38. Мезенець Іван Павлович (рос. – Мезенец Иван Павлович)
 39. Миць Дмитро Каленикович (рос. – Миц Дмитрий Каленикович)
 40. Мороз Петро Микитович (рос. – Мороз Пётр Никитич)
 41. Налевайка Микола Федорович (рос. – Налевайка Николай Фёдорович)
 42. Нікітенко Тихон Юхимович (рос. – Никитенко Тихон Ефимович)
 43. Овчаренко Андрій Андрійович (рос. – Овчаренко Андрей Андреевич)
 44. Острянин Павло Федорович (рос. – Острянин Павел Фёдорович)
 45. Петренко Михайло (рос. – Петренко Михаил)
 46. Плескач Василь Тимофійович (рос. – Плескач Василий Тимофеевич)
 47. Паламар Дмитро Іванович (рос. – Пономарь Дмитрий Иванович)
 48. Решеченко Марк (рос. – Решеченко Марк)
 49. Рибас Андрій Данилович (рос. – Рибас Андрей Даниилович)
 50. Судоїлов (Свдойловс) Іван Степанович (рос. – Судоилов (Свдойловс) Иван Степанович)
 51. Свистун Дмитро Захарович (рос. – Свистун Дмитрий Захарович)
 52. Селегій Іван Олексійович (рос. – Селегей Иван Алексеевич)
 53. Селецький Андрій Михайлович (рос. – Селецкий Андрей Михайлович)
 54. Сінелькін Петро (рос. – Синелькин Пётр)
 55. Скиба Іван Ігнатович (рос. – Скиба Иван Игнатович)
 56. Скиба Пилип Сила (рос. – Скиба Филипп Сила)
 57. Скурба Йосип Пилипович (рос. – Скурба Иосиф Филиппович)
 58. Сліпець Леонтій Феофанович (рос. – Слипец Леонтий Феофанович)
 59. Сорока Григорій Петрович (рос. – Сорока Григорий Петрович)
 60. Степа Павло Сергійович (рос. – Степа Павел Сергеевич)
 61. Строцький Федір Якимович (рос. – Строцкий Фёдор Якимович)
 62. Ступак Михайло Федорович (рос. – Ступак Михаил Фёдорович)
 63. Тахвей (Тагвей) Олександр Андрійович (рос. – Тахвей (Тагвей) Александр Андреевич)
 64. Терехерія Микола Федорович (рос. – Терехерия Николай Фёдорович)
 65. Терещенко Олексій Федорович (рос. – Терещенко (Тереченко) Алексей Фёдорович)
 66. Хучар Андрій Миронович (рос. – Хучар Андрей Миронович)
 67. Черуєвець Трохим Денисович (рос. – Черуевец Трофим Денисович)
 68. Швець Василь Степанович (рос. – Швец Василий Степанович)
 69. Шевченко Семен Андрійович (рос. – Шевченко Семён Андреевич)
 70. Штанько Григорій Іванович (рос. – Штанько Григорий Иванович)
 71. Яковенко Іван Олексійович (рос. – Яковенко Иван Алексеевич)

 

Коментарі: