Гадяцький район

Гадяцький район

Доповнення до “Книги Пам’яті України. Полтавська область”: мешканці Гадяцького району, які загинули у таборах для військовополонених у 1941-1945 роках.

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 4 січня 1957 р. до складу Гадяцького району увійшла частина території ліквідованих Петрівсько-Роменського і Покровсько-Багачанського районів Полтавської області.

До списку загиблих.

Дивись також:

Алфавітний покажчик до Книги Пам’яті України. Полтавська область.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 2. Великобагачанський і Гадяцький райони.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 12. Імена мешканців всіх районів, які не були занесені до 1 — 11 томів.

 


Гадяцький район
Білоцерківець
Петро Васильович

Гадяцький район
Березовський
Іван Зіновійович

Гадяцький район
Бондар
Олександр Федорович

Гадяцький район
Василенко
Петро Григорович

Гадяцький район
Василенко
Петро Михайлович

Гадяцький район
Велбой
Тимофій Якимович

Гадяцький район
Власенко
Андрій Михайлович

Гадяцький район
Гавриш
Яків Андрійович

Гадяцький район
Галушка
Андрій Юхимович

Гадяцький район
Гребенюк
Федір Андрійович

Гадяцький район
Гуща
Олексій Дем’янович

Гадяцький район
Данильченко
Митрофан Мартинович

Гадяцький район
Демиденко
Сава Євтухович

Гадяцький район
Демченко
Михайло Андрійович

Гадяцький район
Довгаль
Максим Савелійович

Гадяцький район
Дробота
Павло Іванович

Гадяцький район
Іванько
Василь Гаврилович

Гадяцький район
Ілляшенко
Андрій Іванович

Гадяцький район
Кириченко
Дмитро Омелянович

Гадяцький район
Кононенко
Іван Олексійович

Гадяцький район
Лагута
Семен Федорович

Гадяцький район
Мальований
Филимон Гаврилович

Гадяцький район
Оробей
Сергій Андрійович

Гадяцький район
Перепадя
Іван Данилович

Гадяцький район
Сахно
Іван Іванович

Гадяцький район
Сухаренко
Петро Лазарович

Гадяцький район
Хвиль
Опанас Михайлович

Гадяцький район
Цап
Павло Артемович

Гадяцький район
Чебанівський
Василь Павлович

Гадяцький район
Чабанівський
Василь Павлович

Гадяцький район
Шапошник
Михайло Васильович


Гадяцький район
Шевченко
Яків Терентійович

А Б В Г Д Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 1. Артеменко Олександр Федорович (рос. – Артеменко Александр Фёдорович)
 2. Артюх Григорій Йосипович (рос. – Артюх Григорий Иосифович)
 3. Барабаш Микола Андрійович (рос. – Барабаш Николай Андреевич)
 4. Бацила Петро (рос. – Бацила Пётр)
 5. Безноско Василь (рос. – Безноско Василий)
 6. Безук Арсентій Дмитрович (рос. – Безук Арсентий Дмитриевич)
 7. Білоцерківець Олексій Євдокимович (рос. – Белоцерковец Алексей Евдокимович)
 8. Білоцерківець Петро Васильович (рос. – Белоцеркович (Белоцерковец) Пётр Васильевич)
 9. Березовський Іван Зіновійович (рос. – Березовский Иван Зиновьевич)
 10. Блоха Михайло Михайлович (рос. – Блоха Михаил Михайлович)
 11. Бовт Савелій Артемович (рос. – Бовт Савелий Артёмович)
 12. Бондар Олександр Федорович (рос. – Бондарь Александр Фёдорович)
 13. Борисенко Андрій (рос. – Борисенко Андрей)
 14. Бурмак Петро (рос. – Бурмак Пётр)
 15. Вазавенко Йосип Харитонович (рос. – Вазавенко Иосиф Харитонович)
 16. Василенко Олексій Іванович (рос. – Василенко Алексей Иванович)
 17. Василенко Кирило (рос. – Василенко Кирилл)
 18. Василенко Кирило Милонович (рос. – Василенко Кирилл Милонович)
 19. Василенко Петро Григорович (рос. – Василенко Пётр Григорьевич)
 20. Василенко Петро Михайлович (рос. – Василенко Пётр Михайлович)
 21. Василенко Семен Матвійович (рос. – Василенко Семён Матвеевич)
 22. Велбой Тимофій Якимович (рос. – Велбой Тимофей Акимович)
 23. Величко Олексій Михайлович (рос. – Величко Алексей Михайлович)
 24. Власенко Андрій Михайлович (рос. – Власенко Андрей Михайлович)
 25. Власенко Никанор Іванович (рос. – Власенко Никанор Иванович)
 26. Вовкодав Дмитро Лукич (рос. – Волкодав Дмитрий Лукич)
 27. Гавриш Семен Корнійович (рос. – Гавриш Семён Корнеевич)
 28. Гавриш Яків Андрійович (рос. – Гавриш Яков Андреевич)
 29. Галушка Андрій Юхимович (рос. – Галушка Андрей Ефимович)
 30. Гацько Петро (рос. – Гацко Пётр)
 31. Гладун Тимофій Трифонович (рос. – Гладун Тимофей Трифонович)
 32. Гниль Панас (рос. – Гниль Афанасий)
 33. Голов Павло Миколайович (рос. – Голов Павел Николаевич)
 34. Горбуля Павло Петрович (рос. – Горбуля Павел Петрович)
 35. Горенко Степан Якович (рос. – Горенко Степан Яковлевич)
 36. Горовий Володимир Федорович (рос. – Горовой Владимир Фёдорович)
 37. Городько Володимир (рос. – Городько Владимир)
 38. Гребенюк Іван Пилипович (рос. – Гребенюк Иван Филиппович)
 39. Гребенюк Федір Андрійович (рос. – Гребенюк Фёдор Андреевич)
 40. Гупало Іван Оверкоевіч (рос. – Гупало Иван Оверкоевич)
 41. Гупало Макар (рос. – Гупало Макар)
 42. Гурський Григорій (рос. – Гурский Григорий)
 43. Гусацк Василь Іванович (рос. – Гусацк Василий Иванович)
 44. Гуща Олексій Дем’янович (рос. – Гуща Алексей Демьянович)
 45. Гуща Захар Петрович (рос. – Гуща Захар Петрович)
 46. Гуща Іван Кіндратович (рос. – Гуща Иван Кондратьевич)
 47. Дамаскін Андрій Григорович (рос. – Дамаскин Андрей Григорьевич)
 48. Данильченко Митрофан Мартинович (рос. – Данильченко Митрофан Мартынович)
 49. Деменка Микола Семенович (рос. – Деменка Николай Семёнович)
 50. Демиденко Володимир Євтухович (рос. – Демиденко Владимир Евтухович)
 51. Демиденко Сава Євтухович (рос. – Демиденко Савва Евтухович)
 52. Демидко Сергій (рос. – Демидко Сергей)
 53. Демченко Михайло Андрійович (рос. – Демченко Михаил Андреевич)
 54. Довгаль Максим Савелійович (рос. – Довгаль Максим Савельевич)
 55. Дробота Павло Іванович (рос. – Дробота Павел Иванович)
 56. Дубовик Іван Абрамович (рос. – Дубовик Иван Абрамович)
 57. Дубовик Лука Юхимович (рос. – Дубовик Лука Ефимович)
 58. Дулич Іван Дмитрович (рос. – Дулич Иван Дмитриевич)
 59. Железняк Іван (рос. – Железняк Иван)
 60. Жовницький Афанасій Кирилович (рос. – Жовницкий Афанасий Кириллович)
 61. Замуреєнко Антон Йосипович (рос. – Замуреенко (Самуцеенко) Антон Иосифович)
 62. Іванько Василь Гаврилович (рос. – Иванько Василий Гавриилович)
 63. Ігнатенко Федір Іванович (рос. – Игнатенко Фёдор Иванович)
 64. Ілляшенко Андрій Іванович (рос. – Иляшенко Андрей Иванович)
 65. Ілляшенко Олександр Артемович (рос. – Иляшенко Александр Артёмович)
 66. Ілляшенко Федір (рос. – Ильяшенко Фёдор)
 67. Касьянов Олексій Миколайович (рос. – Касьянов Алексей Николаевич)
 68. Кириченко Олексій Іванович (рос. – Кириченко Алексей Иванович)
 69. Кириченко Дмитро Омелянович (рос. – Кириченко Дмитрий Емельянович)
 70. Коваленко Павло Йосипович (рос. – Коваленко Павел Иосифович)
 71. Коваль Антон Георгійович (рос. – Коваль Антон Георгиевич)
 72. Ковтун Василь Кіндратович (рос. – Ковтун Василий Кондратович)
 73. Колинько Микола Трохимович (рос. – Колинько Николай Трофимович)
 74. Кононенко Іван Олексійович (рос. – Кононенко Иван Алексеевич)
 75. Костенко Дмитро Радионович (рос. – Костенко Дмитрий Радионович)
 76. Крат Іван Степанович (рос. – Крат Иван Степанович)
 77. Кривоший Іван Львович (рос. – Кривошей Иван Львович)
 78. Кузьменко Митрофан Никифорович (рос. – Кузьменко Митрофан Никифорович)
 79. Куропятник Дмитро Леонтійович (рос. – Куропятник Дмитрий Леонтьевич)
 80. Кутовенко Василь Маркянович (рос. – Кутовенко Василий Маркянович)
 81. Лаврик Олександр (рос. – Лаврик Александр)
 82. Лаврик Василь Гавриїлович (рос. – Лаврик Василий Гавриилович)
 83. Лагута Семен Федорович (рос. – Лагута Семён Фёдорович)
 84. Лагута Іван Дмитрович (рос. – Лагуто Иван Дмитриевич)
 85. Литвиненко Михайло Агійович (рос. – Литвиненко Михаил Агеевич)
 86. Лукаш Іван Іванович (рос. – Лукаш Иван Иванович)
 87. Луценко Володимир Петрович (рос. – Луценко Владимир Петрович)
 88. Лисенко Іван Петрович (рос. – Лысенко Иван Петрович)
 89. Макаренко Панас Федорович (рос. – Макаренко Афанасий Фёдорович)
 90. Мальований Филимон Гаврилович (рос. – Малёваный Филимон Гавриилович)
 91. Микитенко Іван Єрмилович (рос. – Микитенко Иван Ермилович)
 92. Мироненко Михайло Іванович (рос. – Мироненко Михаил Иванович)
 93. Міщенко Іван Іванович (рос. – Мищенко Иван Иванович)
 94. Могильник Михайло Антонович (рос. – Могильник Михаил Антонович)
 95. Мордовець Іван (рос. – Мордовец Иван)
 96. Мухін Прокіп Іванович (рос. – Мухин Прокофий Иванович)
 97. Наливайка Петро Федорович (рос. – Наливайка Пётр Фёдорович)
 98. Носенко Микола (рос. – Носенко Николай)
 99. Олеверх Василь Самуїлович (рос. – Олеверх Василий Самуилович)
 100. Оленченко Никифор Іванович (рос. – Оленченко Никифор Иванович)
 101. Омельченко Йосип Якимович (рос. – Омельченко Иосиф Акимович)
 102. Оробей Сергій Андрійович (рос. – Оробей Сергей Андреевич)
 103. Павленко Василь Іванович (рос. – Павленко Василий Иванович)
 104. Пасініч Остап Кузьмич (рос. – Пасинич Остап Кузьмич)
 105. Перепадьєв Микола (рос. – Перепадьев Николай)
 106. Перепадя Іван Данилович (рос. – Перепадья Иван Даниилович)
 107. Питель Олексій Опанасович (рос. – Питель Алексей Афанасьевич)
 108. Підлісний (Підлізний) Антон Петрович (рос. – Подлесный (Подлезный) Антон Петрович)
 109. Подорожній Кузьма Кирилович (рос. – Подорожный Кузьма Кириллович)
 110. Пономаренко Ф. Є. (рос. – Пономаренко Ф. Е.)
 111. Роговик Антон Анісійович (рос. – Роговик Антон Анисьевич)
 112. Рощина Михайло Карпович (рос. – Рощина Михаил Карпович)
 113. Рубан Федір Павлович (рос. – Рубан Фёдор Павлович)
 114. Рудецький Федір (рос. – Рудецкий Фёдор)
 115. Сабецький (Забецький) Іван Васильович (рос. – Сабецкий (Забецкий) Иван Васильевич)
 116. Самойленко Пантелій (рос. – Самойленко Пантелей)
 117. Самохвалов Василь Степанович (рос. – Самохвалов Василий Степанович)
 118. Сахно Андрій (рос. – Сахно Андрей)
 119. Сахно Григорій Никифорович (рос. – Сахно Григорий Никифорович)
 120. Сахно Іван Антонович (рос. – Сахно Иван Антонович)
 121. Сахно Іван Іванович (рос. – Сахно Иван Иванович)
 122. Скаженик Іван Фролович (рос. – Скаженик Иван Фролович)
 123. Сліпченко Іван Юхимович (рос. – Слипченко Иван Ефимович)
 124. Солодун Михайло (рос. – Солодун Михаил)
 125. Супруненко Олексій Миколайович (рос. – Супруненко Алексей Николаевич)
 126. Сухаренко Петро Лазарович (рос. – Сухаренко Пётр Лазаревич)
 127. Сухно Степан Олексійович (рос. – Сухно Степан Алексеевич)
 128. Тарасенко Андрій (рос. – Тарасенко Андрей)
 129. Тереля Спиридон Дмитрович (рос. – Терела Спиридон Дмитриевич)
 130. Терещенко Олексій Феоктистович (рос. – Терещенко Алексей Феоктистович)
 131. Терещенко Іван (рос. – Терещенко Иван)
 132. Треба Василь Степанович (рос. – Треба Василий Степанович)
 133. Удовченко Володимир Тимофійович (рос. – Удовченко Владимир Тимофеевич)
 134. Усенко Павло Васильович (рос. – Усенко Павел Васильевич)
 135. Філ Анатолій Васильович (рос. – Фил Анатолий Васильевич)
 136. Філірчук Василь Михалович (рос. – Филирчук Василий Михалович)
 137. Харченко І. З. (рос. – Харченко И. З.)
 138. Хвиль Опанас Михайлович (рос. – Хвиль Афанасий Михайлович)
 139. Хока Семен Костянтинович (рос. – Хока Семён Константинович)
 140. Хомович Федір Якович (рос. – Хомович Фёдор Яковлевич)
 141. Цап Павло Артемович (рос. – Цап Павел Артемович)
 142. Чабанівський Василь Павлович (рос. – Чебановский Василий Павлович)
 143. Шапошник Михайло Васильович (рос. – Шапошник Михаил Васильевич)
 144. Шевченко Яків Терентійович (рос. – Шевченко Яков Терентьевич)
 145. Шептун Антон Григорович (рос. – Шептун Антон Григорьевич)
 146. Шостак Олександр Опанасович (рос. – Шостак Александр Афанасьевич)
 147. Щербань Никифор Трохимович (рос. – Щербань Никифор Трофимович)
 148. Ященко Порфирій Харлампійович (рос. – Ященко Порфирий Харлампиевич)

 

Коментарі: