Козельщинський район

Козельщинський район

Доповнення до “Книги Пам’яті України. Полтавська область”: мешканці Козельщинського району, які загинули у таборах для військовополонених у 1941-1945 роках.

До списку загиблих.

Дивись також:

Алфавітний покажчик до Книги Пам’яті України. Полтавська область.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 5. Кобеляцький, Козельщинський та Котелевський райони.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 12. Імена мешканців всіх районів, які не були занесені до 1 — 11 томів.

 


Козельщинський район
Бабенко
Петро Павлович

Козельщинський район
Безуглий
Іван Іванович

Козельщинський район
Білаш
Микита Семенович

Козельщинський район
Білетський
Михайло Назарович

Козельщинський район
Бондаренко
Антон Мойсейович

Козельщинський район
Брель
Василь Андрійович

Козельщинський район
Бужинський
Іван Семенович

Козельщинський район
Бутенко
Микола Йосипович

Козельщинський район
Гаврилець
Григорій Климович

Козельщинський район
Гунько
Василь Федорович

Козельщинський район
Дробаха
Іван Юхимович

Козельщинський район
Єрмоленко
Федір Павлович

Козельщинський район
Живила
Сергій Іванович

Козельщинський район
Затона (Сатона)
Олександр Федорович

Козельщинський район
Іванченко
Іван Никифорович

Козельщинський район
Корнієнко
Петро Данилович

Козельщинський район
Ляшко
Григорій Степанович

Козельщинський район
Міхно
Георгій Дмитрович

Козельщинський район
Назаренко
Олексій Олександрович

Козельщинський район
Огер
Порфирій Орестович

Козельщинський район
Пашко
Володимир Микитович

Козельщинський район
Пенчук
Василь Андрійович

Козельщинський район
Резніченко
Василь Іванович

Козельщинський район
Смирнов
Володимир Кирилович

Козельщинський район
Старчик
Афанасій Іванович

Козельщинський район
Товстоног
Григорій Микитович

Козельщинський район
Чепура
Микола Павлович

Козельщинський район
Чуб
Іван Степанович


Козельщинський район
Швець
Порфирій Андрійович

А Б В Г Д Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 1. Абраменко Василь Єрмолайович (рос. – Абраменко Василий Ермолаевич)
 2. Бабенко Петро Павлович (рос. – Бабенко Пётр Павлович)
 3. Бабич Трохим Єфремович (рос. – Бабич Трофим Ефремович)
 4. Батиров Григорій Іванович (рос. – Батир Григорий Иванович)
 5. Безуглий Олексій Леонтійович (рос. – Безуглый Алексей Леонтьевич)
 6. Безуглий Іван Іванович (рос. – Безуглый Иван Иванович)
 7. Білецький Михайло Іванович (рос. – Белецкий Михаил Иванович)
 8. Бєляєв Антон (рос. – Беляев Антон)
 9. Бєляєв Антон Олександрович (рос. – Беляев Антон Александрович)
 10. Бібік Федір Васильович (рос. – Бибик Фёдор Васильевич)
 11. Білаш Микита Семенович (рос. – Билаш Никита Семёнович)
 12. Білетський Михайло Назарович (рос. – Билетский Михаил Назарович)
 13. Бондаренко Антон Мойсейович (рос. – Бондаренко Антон Моисеевич)
 14. Брель Василь Андрійович (рос. – Брель Василий Андреевич)
 15. Бужинський Іван Семенович (рос. – Бужинский Иван Семёнович)
 16. Бутенко Микола Йосипович (рос. – Бутенко Николай Иосифович)
 17. Василенко Олександр Миколайович (рос. – Василенко Александр Николаевич)
 18. Винник Федір Петрович (рос. – Винник Фёдор Петрович)
 19. Вітер Андрій Митрофанович (рос. – Витер Андрей Митрофанович)
 20. Гаврилець Григорій Володимирович (рос. – Гаврилец Григорий Владимирович)
 21. Гаврилець Григорій Климович (рос. – Гаврилец Григорий Климович)
 22. Голик Андрій Никифорович (рос. – Голик Андрей Никифорович)
 23. Голик Федір Григорович (рос. – Голик Фёдор Григорьевич)
 24. Горбань Василь Никонович (рос. – Горбань Василий Никонович)
 25. Гунько Василь Федорович (рос. – Гунько Василий Фёдорович)
 26. Гущенко Гаврило Тимофійович (рос. – Гущенко Гавриил Тимофеевич)
 27. Дробака Михайло Тихонович (рос. – Дробака Михаил Тихонович)
 28. Дробаха Іван Юхимович (рос. – Дробаха Иван Ефимович)
 29. Дьяченко Євтух Зіновійович (рос. – Дьяченко Евтух Зиновьевич)
 30. Єременко Петро Петрович (рос. – Ерёменко Пётр Петрович)
 31. Єременко Терентій Петрович (рос. – Ерёменко Терентий Петрович)
 32. Єрмоленко Федір Павлович (рос. – Ермоленко Фёдор Павлович)
 33. Живила Сергій Іванович (рос. – Живила Сергей Иванович)
 34. Жиденко Трохим Макарович (рос. – Жиденко Трофим Макарович)
 35. Заїка Григорій Гаврилович (рос. – Заика Григорий Гавриилович)
 36. Зайченко Степан Васильович (рос. – Зайченко Степан Васильевич)
 37. Затона (Сатона) Олександр Федорович (рос. – Затона (Сатона) Александр Фёдорович)
 38. Іванченко Іван Никифорович (рос. – Иванченко Иван Никифорович)
 39. Кацей Корній Іларіонович (рос. – Кацей Корней Иларионович)
 40. Квадрець Никифор Якимович (рос. – Квадрец Никифор Якимович)
 41. Копиль Петро Володимирович (рос. – Копыль Пётр Владимирович)
 42. Корецький Олексій Йосипович (рос. – Корецкий Алексей Иосифович)
 43. Корецький Федосей Тимофійович (рос. – Корецкий Федосей Тимофеевич)
 44. Корнієнко Петро Данилович (рос. – Корниенко Пётр Даниилович)
 45. Кравченко Борис Григорович (рос. – Кравченко Борис Григорьевич)
 46. Кривогуз Афанасій А. (рос. – Кривогуз Афанасий А.)
 47. Кумака І. П. (рос. – Кумака И. П.)
 48. Кундівус Володимир Євдокимович (рос. – Кундивус Владимир Евдокимович)
 49. Лихварь Тихон Андрійович (рос. – Лихварь Тихон Андреевич)
 50. Ляшко Григорій Степанович (рос. – Ляшко Григорий Степанович)
 51. Майстренко Володимир Микитович (рос. – Майстренко Владимир Никитович)
 52. Мандрик Денис Юхимович (рос. – Мандрык Денис Юхимович)
 53. Марченко Павло Омелькович (рос. – Марченко Павел Омелькоевич (Омелькович))
 54. Марюхна Ст. Іванович (рос. – Марюхнов Ст. Иванович)
 55. Маслій Іван Антонович (рос. – Маслий Иван Антонович)
 56. Мірошниченко Павло Антонович (рос. – Мирошниченко Павел Антонович)
 57. Михайленко Трохим Дмитрович (рос. – Михайленко Трофим Дмитриевич)
 58. Михайлик Михайло Андрійович (рос. – Михайлик Михаил Андреевич)
 59. Міхно Георгій Дмитрович (рос. – Михно Георгий Дмитриевич)
 60. Мішин Петро Федорович (рос. – Мишин Пётр Фёдорович)
 61. Назаренко Олексій Олександрович (рос. – Назаренко Алексей Александрович)
 62. Ніконов Петро Мойсейович (рос. – Никонов Пётр Моисеевич)
 63. Огер Порфирій Орестович (рос. – Огер Порфирий Орестович)
 64. Олешко Микола Опанасович (рос. – Олешко Николай Афанасьевич)
 65. Останець Василь Петрович (рос. – Останец Василий Петрович)
 66. Пашко Володимир Микитович (рос. – Пашко Владимир Никитич)
 67. Пащенко Іван Григорович (рос. – Пащенко Иван Григорьевич)
 68. Пенчук Василь Андрійович (рос. – Пенчук Василий Андреевич)
 69. Перепелиця Михайло (рос. – Перепелица Михаил)
 70. Под’єліц Іван Іванович (рос. – Подьелиц Иван Иванович)
 71. Пономаренко Іван Лаврентійович (рос. – Пономаренко Иван Лаврентьевич)
 72. Попенко Петро Вікторович (рос. – Попенко Пётр Викторович)
 73. Пузирьов Василь Якович (рос. – Пузырёв Василий Яковлевич)
 74. Пишний Іван Тимофійович (рос. – Пышный Иван Тимофеевич)
 75. Резніченко Василь Іванович (рос. – Резниченко Василий Иванович)
 76. Розкидайло Іван Степанович (рос. – Роскидайло Иван Степанович)
 77. Скрея Григорій (рос. – Скрея Григорий)
 78. Смирнов Володимир Кирилович (рос. – Смирнов Владимир Кириллович)
 79. Старчик Афанасій Іванович (рос. – Старчик Афанасий Иванович)
 80. Стеценко Степан Єрофійович (Григорович) (рос. – Стеценко Степан Ерофеевич (Григорьевич))
 81. Сушков Степан Данилович (рос. – Сушков Степан Даниилович)
 82. Таранцов Валентин (рос. – Таранцов Валентин)
 83. Товстоног Григорій Микитович (рос. – Товстоног Григорий Никитич)
 84. Троїцький Максим М. (рос. – Троицкий Максим М.)
 85. Удовиченко Петро Іванович (рос. – Удовиченко Пётр Иванович)
 86. Фидря Василь Йосипович (рос. – Фидря Василий Иосифович)
 87. Чеколін Петро Миколайович (рос. – Чеколин Пётр Николаевич)
 88. Чепура Микола Павлович (рос. – Чепура Николай Павлович)
 89. Черниш Петро Іванович (рос. – Черныш Пётр Иванович)
 90. Чуб Іван Степанович (рос. – Чуб Иван Степанович)
 91. Шапаренко Олександр Маркович (рос. – Шапаренко Александр Маркович)
 92. Швець Порфирій Андрійович (рос. – Швец Порфирий Андреевич)
 93. Шелудько Яків Якович (рос. – Шелудько Яков Яковлевич)
 94. Штефан Юхим Дмитрович (рос. – Штефан Ефим Дмитриевич)

 

Коментарі: