Машівський район

Машівський район

Доповнення до “Книги Пам’яті України. Полтавська область”: мешканці Машівського району, які загинули у таборах для військовополонених у 1941-1945 роках.

До списку загиблих.

Дивись також:

Алфавітний покажчик до Книги Пам’яті України. Полтавська область.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 8. Машівський, Миргородський райони та місто Миргород.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 12. Імена мешканців всіх районів, які не були занесені до 1 — 11 томів.

 


Машівський район
Антоненко
Іван Йосипович

Машівський район
Артюх
Андрій Васильович

Машівський район
Джун
Влас Никифорович

Машівський район
Дикий
Михайло Данилович

Машівський район
Дузенко
Василь Омелянович

Машівський район
Коваленко
Степан Якович

Машівський район
Коржан
Петро Андрійович

Машівський район
Коробка
Іван Микитович

Машівський район
Котченко
Григорій Павлович

Машівський район
Лебідь
Петро Гаврилович

Машівський район
Назаренко
Федір Опанасович

Машівський район
Ніколенко
Микола Васильович

Машівський район
Петренко
Олександр Якович

Машівський район
Сесько
Василь Антонович

Машівський район
Стороженко
Костянтин Корнійович

Машівський район
Тищенко
Олександр Тарасович

Машівський район
Хобта
Михайло Петрович

Машівський район
Шерстюк
Андрій Данилович


Машівський район
Щербань
Михайло Васильович

А Б В Г Д Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 1. Антоненко Іван Йосипович (рос. – Антоненко Иван Иосипович (Иосифович))
 2. Артюх Андрій Васильович (рос. – Артюх Андрей Васильевич)
 3. Баклицький Олексій Денисович (рос. – Баклицкий Алексей Денисович)
 4. Бондаренко Іван Григорович (рос. – Бондаренко Иван Григорьевич)
 5. Бондаренко Федір Гнатович (рос. – Бондаренко Фёдор Игнатьевич)
 6. Бреус Степан Павловчем (рос. – Бреус Степан Павловч)
 7. Бридня Сергій Федорович (рос. – Бридня Сергей Фёдорович)
 8. Гребенюк Андрій Васильович (рос. – Гребенюк Андрей Васильевич)
 9. Грін Петро (рос. – Грин Пётр)
 10. Джун Влас Никифорович (рос. – Джун Влас Никифорович)
 11. Дикий Михайло Данилович (рос. – Дикий Михаил Даниилович)
 12. Довгаль Григорій Кононович (рос. – Довгаль Григорий Кононович)
 13. Дузенко Василь Омелянович (рос. – Дузенко Василий Емельянович)
 14. Жилін Василь Іванович (рос. – Жилин Василий Иванович)
 15. Засенко П. Р. (рос. – Засенко П. Р.)
 16. Кажан Петро (рос. – Кажан Пётр)
 17. Карацюпа Кузьма (рос. – Карацюпа Кузьма)
 18. Коваленко Степан Якович (рос. – Коваленко Степан Яковлевич)
 19. Коржан Петро Андрійович (рос. – Коржан Пётр Андреевич)
 20. Коробейник Іван Платонович (рос. – Коробейник Иван Платонович)
 21. Коробка Іван Микитович (рос. – Коробка Иван Никитич)
 22. Коробка Павло Федорович (рос. – Коробка Павел Фёдорович)
 23. Костенко Микола Федорович (рос. – Костенко Николай Фёдорович)
 24. Котченко Григорій Павлович (рос. – Котченко Григорий Павлович)
 25. Куц Василь Олексійович (рос. – Куц Василий Алексеевич)
 26. Куц Михайло Пантелійович (рос. – Куц Михаил Пантелеевич)
 27. Кучер Володимир Андрійович (рос. – Кучер Владимир Андреевич)
 28. Лебідь Петро Гаврилович (рос. – Лебедь Пётр Гаврилович)
 29. Матієнко Григорій Корнійович (рос. – Матиенко Григорий Корнеевич)
 30. Мацак Яків Олексійович (рос. – Мацак Яков Алексеевич)
 31. Назаренко Федір Опанасович (рос. – Назаренко Фёдор Афанасьевич)
 32. Ніколенко Микола Васильович (рос. – Николенко Николай Васильевич)
 33. Пелих Федір Романович (рос. – Пелих Фёдор Романович)
 34. перегін Федір (рос. – Перегон Фёдор)
 35. Петренко Олександр Якович (рос. – Петренко Александр Яковлевич)
 36. Підгорний Степан (рос. – Подгорный Степан)
 37. Разник Федір Єпіфанович (рос. – Разнык Фёдор Епифанович)
 38. Светенко Григорій Дмитрович (рос. – Светенко Григорий Дмитриевич)
 39. Сементяєв Петро Феоктистович (рос. – Сементяев Пётр Феоктистович)
 40. Сесько Василь Антонович (рос. – Сесько Василий Антонович)
 41. Сова Борис (рос. – Сова Борис)
 42. Стороженко Костянтин Корнійович (рос. – Стороженко Константин Корнеевич)
 43. Стрекул Василь Тимішевич (рос. – Стрекул Василий Тимишевич)
 44. Тищенко Олександр Тарасович (рос. – Тищенко Александр Тарасович)
 45. Токар Іван Максимович (рос. – Токарь Иван Максимович)
 46. Хобта Михайло Петрович (рос. – Хобта Михаил Петрович)
 47. Чергінець Григорій Михайлович (рос. – Чергинец Григорий Михайлович)
 48. Шерстюк Андрій Данилович (рос. – Шерстюк Андрей Даниилович)
 49. Штучка Василь Олександрович (рос. – Штучка Василий Александрович)
 50. Щербань Михайло Васильович (рос. – Щербань Михаил Васильевич)

 

Коментарі: