Миргородський район

Миргородський район

Доповнення до “Книги Пам’яті України. Полтавська область”: мешканці Миргородського району, які загинули у таборах для військовополонених у 1941-1945 роках.

До списку загиблих.

Дивись також:

Алфавітний покажчик до Книги Пам’яті України. Полтавська область.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 8. Машівський, Миргородський райони та місто Миргород.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 12. Імена мешканців всіх районів, які не були занесені до 1 — 11 томів.

 


Миргородський район
Бабич
Дмитро Іванович

Миргородський район
Бакало
Іван Васильович

Миргородський район
Батієнко
Григорій Федорович

Миргородський район
Білоус
Олексій Степанович

Миргородський район
Бессараб
Антон Іванович

Миргородський район
Бойко
Василь Мефодійович

Миргородський район
Власенко
Максим Йосипович

Миргородський район
Горбик
Іван Прокопович

Миргородський район
Діденко
Володимир Григорович

Миргородський район
Дмитренко
Степан Петрович

Миргородський район
Домненко
Роман Іванович

Миргородський район
Дорошенко
Володимир Іванович

Миргородський район
Дьяченко
Григорій Іванович

Миргородський район
Єгоров
Олександр Володимирович

Миргородський район
Єндиченко
Андрій Петрович

Миргородський район
Зузік
Філіп Євдокимович

Миргородський район
Костенко
Михайло Євдокимович

Миргородський район
Кузьменко
Юхим Степанович

Миргородський район
Лапін
Олександр Якимович

Миргородський район
Лашенко
Михайло Васильович

Миргородський район
Льопа
Олексій Пилипович

Миргородський район
Марченко
Тимофій Степанович

Миргородський район
Надтока
Василь Клементійоевич

Миргородський район
Неміч
Степан Володимирович

Миргородський район
Олійник
Леонтій Спиридонович

Миргородський район
Орленко
Олександр Васильович

Миргородський район
Охріменко
Федір Максимович

Миргородський район
Плетенець
Олександр Тихонович

Миргородський район
Рогочий
Іван Костянтинович

Миргородський район
Ручка
Антон Прокопович

Миргородський район
Рижих
Іван Михайлович

Миргородський район
Сіренко
Володимир Георгійович

Миргородський район
Соня
Никифор Єлисейович

Миргородський район
Суворов
Олексій Григорович

Миргородський район
Хусаренко
Іван Радкоєвич

Миргородський район
Цимбалістий
Антон

Миргородський район
Циш
Микола Федорович

Миргородський район
Штан
Федір Павлович

Миргородський район
Якименко
Петро Никонович


Миргородський район
Яценко
Федір Романович

А Б В Г Д Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 1. Афанасьєв Микола (рос. – Афанасьев Николай)
 2. Бабак Іван (рос. – Бабак Иван)
 3. Бабич Дмитро Іванович (рос. – Бабич Дмитрий Иванович)
 4. Бабич Максим Гнатович (рос. – Бабич Максим Игнатович)
 5. Бабич Петро Васильович (рос. – Бабич Пётр Васильевич)
 6. Бабич Степан Опанасович (рос. – Бабыч Степан Афанасьевич)
 7. Бакало Іван Васильович (рос. – Бакало Иван Васильевич)
 8. Бакало Федір (рос. – Бакало Фёдор)
 9. Батієнко Григорій Федорович (рос. – Батиенко Григорий Фёдорович)
 10. Білоус Олексій Степанович (рос. – Белоус Алексей Степанович)
 11. Білоусов Дмитро Григорович (рос. – Белоусов Дмитрий Григорьевич)
 12. Безкровний Савелій Федорович (рос. – Бескровный Савелий Фёдорович)
 13. Бессараб Антон Іванович (рос. – Бессараб Антон Иванович)
 14. Бобир Степан (рос. – Бобырь Степан)
 15. Бойко Василь Мефодійович (рос. – Бойко Василий Мефодьевич)
 16. Бондарчук Олексій (рос. – Бондарчук Алексей)
 17. Василенко Костянтин Пилипович (рос. – Василенко Константин Филиппович)
 18. Верещака Іван (рос. – Верещака Иван)
 19. Власенко Максим Йосипович (рос. – Власенко Максим Иосифович)
 20. Вовк Іван Іванович 1-й (рос. – Вовк Иван Иванович 1-й)
 21. Вовк Іван Іванович 2-й (рос. – Вовк Иван Иванович 2-й)
 22. Волкіо Софія (рос. – Волкио София)
 23. Гелун Яків Іванович (рос. – Гелун Яков Иванович)
 24. Герасименко Захар Андрійович (рос. – Герасименко Захар Андреевич)
 25. Герасименко Михайло Павлович (рос. – Герасименко Михаил Павлович)
 26. Головченко Кузьма Макденович (рос. – Головченко Кузьма Макденович)
 27. Горбенко Гаврило Іванович (рос. – Горбенко Гавриил Иванович)
 28. Горбик Іван Прокопович (рос. – Горбик Иван Прокопович)
 29. Гутник Михайло Федосійович (рос. – Гутник Михаил Федосеевич)
 30. Даценко Костянтин (рос. – Даценко Константин)
 31. Дерев’янко Юрій (рос. – Деревянко Юрий)
 32. Джунг Іван (рос. – Джунг Иван)
 33. Діденко Володимир Григорович (рос. – Диденко Владимир Григорьевич)
 34. Дмитренко Степан Петрович (рос. – Дмитренко Степан Петрович)
 35. Додух Степан Маркович (рос. – Додух Степан Маркович)
 36. Домненко Роман Іванович (рос. – Домненко Роман Иванович)
 37. Дорошенко Володимир Іванович (рос. – Дорошенко Владимир Иванович)
 38. Доценко Григорій Спиридонович (рос. – Доценко Григорий Спиридонович)
 39. Дубина Іван Петрович (рос. – Дубина Иван Петрович)
 40. Дубина Семен Андрійович (рос. – Дубина Семён Андреевич)
 41. Дьяченко Григорій Іванович (рос. – Дьяченко Григорий Иванович)
 42. Євтушенко Олександр Андрійович (рос. – Евтушенко Александр Андреевич)
 43. Єгоров Олександр Володимирович (рос. – Егоров Александр Владимирович)
 44. Єндиченко Андрій Петрович (рос. – Ендеченко Андрей Петрович)
 45. Єрмолов Василь Парфірьевіч (рос. – Ермолов Василий Парфирьевич)
 46. Железняк Григорій Васильович (рос. – Железняк Григорий Васильевич)
 47. Зузік Філіп Євдокимович (рос. – Зузик Филипп Евдокимович)
 48. Іванченко Микола Олексійович (рос. – Иванченко Николай Алексеевич)
 49. Кабак Григорій (рос. – Кабак Григорий)
 50. Караговний Харитон Степанович (рос. – Караговный Харитон Степанович)
 51. Квітко Олександр Миколайович (рос. – Квитко Александр Николаевич)
 52. Кнух Віктор Іванович (рос. – Кнух Виктор Иванович)
 53. Кнюх Олександр Наумович (рос. – Кнюх Александр Наумович)
 54. Ковтун Іван Антонович (рос. – Ковтун Иван Антонович)
 55. Колесник Панас Якович (рос. – Колесник Афанасий Яковлевич)
 56. Колесник Іван Федорович (рос. – Колесник Иван Фёдорович)
 57. Кондратенко Трохим Сидорович (рос. – Кондратенко Трофим Сидорович)
 58. Корзун Костянтин Іванович (рос. – Корзун Константин Иванович)
 59. Корнієнко Ілля Костянтинович (рос. – Корниенко Илья Константинович)
 60. Косенко Федір (рос. – Косенко Фёдор)
 61. Костенко Михайло Євдокимович (рос. – Костенко Михаил Евдокимович)
 62. Костенко Федір Лукич (рос. – Костенко Фёдор Лукич)
 63. Кроітко Олександр Миколайович (рос. – Кроитко Александр Николаевич)
 64. Кропивка Степан (рос. – Кропивка Степан)
 65. Кузьменко Юхим Степанович (рос. – Кузьменко Ефим Степанович)
 66. Лапін Олександр Якимович (рос. – Лапин Александр Акимович)
 67. Лашенко Михайло Васильович (рос. – Лашенко Михаил Васильевич)
 68. Лебединець Михайло Якович (рос. – Лебединец Михаил Яковлевич)
 69. Левченко Андрій Йосипович (рос. – Левченко Андрей Иосифович)
 70. Льопа Олексій Пилипович (рос. – Лепа Алексей Филиппович)
 71. Литвиненко Іван Іванович (рос. – Литвиненко Иван Иванович)
 72. Литвинов Оствас Максимович (рос. – Литвинов Оствас Максимович)
 73. Лошак Олексій Маркович (рос. – Лошак Алексей Маркович)
 74. Марченко Максим Михайлович (рос. – Марченко Максим Михайлович)
 75. Марченко Тимофій Степанович (рос. – Марченко Тимофей Степанович)
 76. Марченко Федір Митрофанович (рос. – Марченко Фёдор Митрофанович)
 77. Мар’яненко Кирило Дмитрович (рос. – Марьянненко Кирилл Дмитриевич)
 78. Матвієнко Гавриїл Семенович (рос. – Матвиенко Гавриил Семёнович)
 79. Машенко (Мащенко) Панас (рос. – Машенко (Мащенко) Афанасий)
 80. Мащенко Йосип (рос. – Мащенко Иосиф)
 81. Мелашенко Кирило Лукич (рос. – Мелашенко Кирилл Лукич)
 82. Михатило Михайло Гнатович (рос. – Михатило Михаил Игнатьевич)
 83. Моровий Василь Іванович (рос. – Моровий Василий Иванович)
 84. Мусенко Омелян (рос. – Мусенко Емельян)
 85. Надтока Василь Клементійоевич (рос. – Надтоко Василий Клементьевич)
 86. Натоко Степан Михайлович (рос. – Натоко Степан Михайлович)
 87. Неміч Степан Володимирович (рос. – Немич Степан Владимирович)
 88. Нещасливий Семен Гаврилович (рос. – Несчастливый Семён Гаврилович)
 89. Олійник Леонтій Спиридонович (рос. – Олейник Леонтий Спиридонович)
 90. Олексієнко (Алексєєнко) Степан (рос. – Олексеенко (Алексеенко) Степан)
 91. Орленко Олександр Васильович (рос. – Орленко Александр Васильевич)
 92. Охріменко Федір Максимович (рос. – Охрименко Фёдор Максимович)
 93. Пазиніч Михайло Андрійович (рос. – Пазынич Михаил Андреевич)
 94. Паровченко Данило Косар. (рос. – Паровченко Данил Косар.)
 95. Пелих Василь Степанович (рос. – Пелих Василий Степанович)
 96. Плетенець Олександр Тихонович (рос. – Плетенец Александр Тихонович)
 97. Попов Іван Микитович (рос. – Попов Иван Никитич)
 98. Продан Федір Матвійович (рос. – Продан Фёдор Матвеевич)
 99. Пушкар Ілля Іванович (рос. – Пушкарь Илья Иванович)
 100. Пшеничний Павло Пилипович (рос. – Пшеничный Павел Филиппович)
 101. Решетко Петро Микитович (рос. – Решетко Пётр Никитич)
 102. Рогочий Іван Костянтинович (рос. – Рогочий Иван Константинович)
 103. Ручка Антон Прокопович (рос. – Ручка Антон Прокофьевич)
 104. Ручка Михайло Остапович (рос. – Ручка Михаил Остапович)
 105. Рижих Іван Михайлович (рос. – Рыжих Иван Михайлович)
 106. Санжаровець Никифор Васильович (рос. – Санжаровец Никифор Васильевич)
 107. Секрето Павло Максимович (рос. – Секрето Павел Максимович)
 108. Сіренко Володимир Георгійович (рос. – Сиренко Владимир Георгиевич)
 109. Соня Никифор Єлисейович (рос. – Соня Никифор Елисеевич)
 110. Степаненко Григорій Якович (рос. – Степаненко Григорий Яковлевич)
 111. Столбун І. М. (рос. – Столбун И. М.)
 112. Странішевскій Ілля Гаврилович (рос. – Странишевский Илья Гаврилович)
 113. Суворов Олексій Григорович (рос. – Суворов Алексей Григорьевич)
 114. Твердохліб Сергій Федорович (рос. – Твердохлеб Сергей Фёдорович)
 115. Темянко Василь Петрович (рос. – Темянко Василий Петрович)
 116. Тимощенко А. Д. (рос. – Тимощенко А. Д.)
 117. Тишенко Григорій Денисович (рос. – Тишенко Григорий Денисович)
 118. Ткаченко Степан Харитонович (рос. – Ткаченко Степан Харитонович)
 119. Тодух Павло Маркович (рос. – Тодух Павел Маркович)
 120. Тур Тимофій Ілліч (рос. – Тур Тимофей Ильич)
 121. Хайдарін (Гайдарін) Микола (рос. – Хайдарин (Гайдарин) Николай)
 122. Хоролець Василь Миколайович (рос. – Хоролец Василий Николаевич)
 123. Хусаренко Іван Радкоєвич (рос. – Хусаренко Иван Радкоевич)
 124. Цезь Трохим Абрамович (рос. – Цезь Трофим Абрамович)
 125. Циба Павло Костянтинович (рос. – Циба Павел Константинович)
 126. Цимбалістий Антон (рос. – Цимбалистый Антон)
 127. Цись Дмитро Кузьмич (рос. – Цись Дмитрий Кузьмич)
 128. Циш Микола Федорович (рос. – Циш Николай Фёдорович)
 129. Черкаський Іван Григорович (рос. – Черкасский Иван Григорьевич)
 130. Черкашенко Микита Логинович (рос. – Черкашенко Никита Логинович)
 131. Черних Євтух (рос. – Черных Евтух)
 132. Шабатко Василь Андрійович (рос. – Шабатко Василий Андреевич)
 133. Шевчик Федір Леонтійович (рос. – Шевчик Фёдор Леонтьевич)
 134. Шелудько Яків Мойсейович (рос. – Шелудко Яков Моисеевич)
 135. Шовкопляс Павло Григорович (рос. – Шовкопляс Павел Григорьевич)
 136. Штан Федір Павлович (рос. – Штан Фёдор Павлович)
 137. Юрченко Іван Юхимович (рос. – Юрченко Иван Ефимович)
 138. Якименко Петро Никонович (рос. – Якименко Пётр Никонович)
 139. Ярошенко Юхим Іванович (рос. – Ярошенко Ефим Иванович)
 140. Ярошенко Никифор Мойсейович (рос. – Ярошенко Никифор Моисеевич)
 141. Ярошенко Федір Юхимович (рос. – Ярошенко Фёдор Ефимович)
 142. Ясько Андрій Григорович (рос. – Ясько Андрей Григорьевич)
 143. Яценко Федір Романович (рос. – Яценко Фёдор Романович)

 

1 коментар до “Миргородський район

 1. По перше! Хочу подякувати за виконану роботу!! По друге в мене теж дідусь загинув в концтаборі на самому початку війни!! Тоді ще не відправляли нікуди, а держали в обнесених колючою проволокою місцинах, Але я ніде не бачу його імені!! Я хотів подивитися Книгу Пам”яті за Миргородський район,але сайт не відкривається!! Можливо є якісь інші сайти,буду вдячний за підказку!!

Коментарі: