Доповнення до Книги Пам'яті Полтавщини. Загиблі в полоні

Народились в Полтавській області

Народились в Полтавській області

Доповнення до “Книги Пам’яті України. Полтавська область”: до списку включені особи, які народились в Полтавській області, але станом на 22 червня 1941 р. мешкали за межами Полтавської області та загинули у таборах для військовополонених у 1941-1945 роках. За правилами складання Книг Пам’яті до Книги Пам’яті Полтавської області не включені.

До списку загиблих.

Дивись також:

Алфавітний покажчик до Книги Пам’яті України. Полтавська область.

 Бабенко
Володимир Прокопович


Безродний
Федір Петрович


Бурьянський
Василь Сергійович


Васюта
Олексій Власович


Власенко
Тимофій Григорович


Воронов
Олексій Сергійович


Гага
Арсен Петрович


Гвоздик
Дмитро Феодосійович


Глушин
Василь Самсонович


Головко (Горовко)
Антон Єгорович


Горкун
Василь Іванович


Григоренко
Василь Гнатович


Гурін
Степан Петрович


Дмитрієнко
Андрій Опанасович


Дорогокупля
Семен Омелянович


Дубінін
Василь Володимирович


Дубравський
Віктор Миколайович


Ємцов
Кирило Трохимович


Єна
Андрій Кононович


Єрофєєв
Афанасій Омелянович


Калиниченко
Семен Семенович


Карпенко
Федір Потапович


Кизима
Олександр Андрійович


Кирилаха
Анатолій Прокопович


Колесник
Микола Григорович


Кондратенко
Анатолій Сергійович


Кравченко
Олексій Денисович


Кулешов
Григорій Ілліч


Кулічов
Андрій Зіновійович


Литвинов
Василь Іванович


Лужевський
Василь Володимирович


Максутенко
Георгій Архипович


Маншурін
Андрій


Масликов
Василь Степанович


Медведін
Василь Іванович


Мірошниченко
Віктор Петрович


Мороз
Іван Антонович


Назаренко
Володимир Юхимович


Нестойминога
Андрій Євдокимович


Нечта
Афанасій Афанасійович


Овчаренко
Микола Лукич


Охріменко
Григорій Овсійович


Пасько
Андрій Іванович


Пасюта
Олександр Іванович


Писаренко
Василь Андрійович


Плахотін
Олександр Олексійович


Побережець
Василь Аверьянович


Райценко
Нестор Степанович


Ревнов
Віктор Степанович


Ричко
Віктор Лазаревич


Саєнко
Семен Андріянович


Самохвалов
Олексій Пилипович


Свиноренко
Іван Прохорович


Селезньов
Павло Олексійович


Смюк
Олексій Якович


Стельмах
Віктор Миколайович


Степанов
Олексій Васильович


Сумкін
Олексій Борисович


Сухостат
Василь Олександрович


Тарабан
Василь Лаврентійович


Тартишник
Анатолій Іванович


Тестов
Олександр Олександрович


Тукалевський
Борис Васильович


Тумка
Андрій Федотович


Тютюнник
Василь Олександрович


Фастовець
Андрій Федорович


Харченко
Артем Онуфрійович


Цилюрик
Костянтин Іларіонович


Чорнобаб
Василь Дмитрович


Шикита
Андрій Михайлович


Юрченко
Іван Петрович


Яковлєв
Валентин Іванович

А Б В Г Д Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 1. Амстиславський Олександр Михайлович (рос. – Амстиславский Александр Михайлович)
 2. Антонов Олександр Федорович (рос. – Антонов Александр Фёдорович)
 3. Бабенко Володимир Прокопович (рос. – Бабенко Владимир Прокофьевич)
 4. Барабаш Іван Федорович (рос. – Барабаш Иван Фёдорович)
 5. Бебех Валерій Юхимович (рос. – Бебех Валерий Ефимович)
 6. Безродний Федір Петрович (рос. – Безродный Фёдор Петрович)
 7. Білоус Семен Петрович (рос. – Белоус Семён Петрович)
 8. Біляков Веніамін Йосипович (рос. – Беляков Вениамин Иосифович)
 9. Берека Олександр Васильович (рос. – Берека Александр Васильевич)
 10. Біленко Олексій Мефодійович (рос. – Биленко Алексей Мефодиевич)
 11. Богдан Феодосій Іванович (рос. – Богдан Феодосий Иванович)
 12. Богуславський Валентин Іванович (рос. – Богуславский Валентин Иванович)
 13. Болюбаш Петро Олексійович (рос. – Болюбаш Пётр Алексеевич)
 14. Бондарець Володимир Йосипович (рос. – Бондарец Владимир Иосифович)
 15. Боровиков Олексій Євгенович (рос. – Боровиков Алексей Евгеньевич)
 16. Буланін Петро Олексійович (рос. – Буланин Пётр Алексеевич)
 17. Бурьянський Василь Сергійович (рос. – Бурьянский Василий Сергеевич)
 18. Буслов Андрій Іванович (рос. – Буслов Андрей Иванович)
 19. Бут Антон (рос. – Бут Антон)
 20. Бутенко Андрій Євменович (рос. – Бутенко Андрей Евменович)
 21. Бутков Володимир Іванович (рос. – Бутков Владимир Иванович)
 22. Бученко Василь Герасимович (рос. – Бученко Василий Герасимович)
 23. Вазура Борис (рос. – Вазура Борис)
 24. Вакуленко Василь Пилипович (рос. – Вакуленко Василий Филиппович)
 25. Васюта Олексій Власович (рос. – Васюта Алексей Власович)
 26. Виноградець Олександр Олександрович (рос. – Виноградец Александр Александрович)
 27. Власенко Василь Іванович (рос. – Власенко Василий Иванович)
 28. Власенко Тимофій Григорович (рос. – Власенко Тимофей Григорьевич)
 29. Волков Веніамін (рос. – Волков Вениамин)
 30. Ворона Володимир Васильович (рос. – Ворона Владимир Васильевич)
 31. Воронов Олексій Сергійович (рос. – Воронов Алексей Сергеевич)
 32. Гага Арсен Петрович (рос. – Гага Арсен Петрович)
 33. Галаган Олексій Єлисейович (рос. – Галаган Алексей Елисеевич)
 34. Галаган Антон Платонович (рос. – Галаган Антон Платонович)
 35. Гвоздик Дмитро Феодосійович (рос. – Гвоздик Дмитрий Федосеевич)
 36. Герасименко Панас Іларіонович (рос. – Герасименко Афанасий Илларионович)
 37. Герасимов Олексій Терентійович (рос. – Герасимов Алексей Терентьевич)
 38. Глушин Василь Самсонович (рос. – Глушин Василий Самсонович)
 39. Головко (Горовко) Антон Єгорович (рос. – Головко(Горовко) Антон Егорович)
 40. Головко Василь Григорович (рос. – Головко Василий Григорьевич)
 41. Гора Захар Якович (рос. – Гора Захар Яковлевич)
 42. Горкун Василь Іванович (рос. – Горкун Василий Иванович)
 43. Гранко Василь Дмитрович (рос. – Гранко Василий Дмитриевич)
 44. Гречин Микола Іванович (рос. – Гречин Николай Иванович)
 45. Григоренко Василь Гнатович (рос. – Григоренко Василий Игнатович)
 46. Гринь (Грунь) Андрій Олександрович (рос. – Грынь  (Грунь) Андрей Александрович)
 47. Гурінов Олексій Павлович (рос. – Гуринов Алексей Павлович)
 48. Гурін Степан Петрович (рос. – Гурин Степан Петрович)
 49. Давидов Олександр Платонович (рос. – Давыдов Александр Платонович)
 50. Данилець Василь Маркович (рос. – Данилец Василий Маркович)
 51. Денник Василь Павлович (рос. – Денник Василий Павлович)
 52. Дзюба Василь (рос. – Дзюба Василий)
 53. Динко Іван (рос. – Динко Иван)
 54. Динник Василь (рос. – Динник Василий)
 55. Дмитренко Василь Якович (рос. – Дмитренко Василий Яковлевич)
 56. Дмитрієнко Андрій Опанасович (рос. – Дмитриенко Андрей Афанасьевич)
 57. Дорогокупля Семен Омелянович (рос. – Дорогокупля Семён Емельянович)
 58. Доценко Валерій Павлович (рос. – Доценко Валерий Павлович)
 59. Доценко Лука Пилипович (рос. – Доценко Лука Филиппович)
 60. Дошра Федір Васильович (рос. – Дошра Фёдор Васильевич)
 61. Дрозденко Іван Тимофійович (рос. – Дрозденко Иван Тимофеевич)
 62. Дубінін Василь Володимирович (рос. – Дубинин Василий Владимирович)
 63. Дубравський Віктор Миколайович (рос. – Дубравский Виктор Николаевич)
 64. Ємцов Кирило Трохимович (рос. – Емцов Кирилл Трофимович)
 65. Єна Андрій Кононович (рос. – Ена Андрей Кононович)
 66. Єрофєєв Афанасій Омелянович (рос. – Ерофеев Афанасий Емельянович)
 67. Жавотинський Афанасій Демидович (рос. – Жавотинский Афанасий Демидович)
 68. Жебель Василь Онисимович (рос. – Жебель Василий Анисимович)
 69. Живодер Афанасій Леонтійович (рос. – Живодер Афанасий Леонтьевич)
 70. Жилін Василь Іванович (рос. – Жилин Василий Иванович)
 71. Загорний Афанасій Афанасійович (рос. – Загорный Афанасий Афанасьевич)
 72. Захарченко Анатолій Васильович (рос. – Захарченко Анатолий Васильевич)
 73. Заєць Павло Степанович (рос. – Заяц Павел Степанович)
 74. Злидень Андрій Олексійович (рос. – Злыдень Андрей Алексеевич)
 75. Іващенко Дем’ян Михайлович (рос. – Иващенко Демян Михайлович)
 76. Іващенко Михайло Петрович (рос. – Иващенко Михаил Петрович)
 77. Ігнатенко Федір Іванович (рос. – Игнатенко Фёдор Иванович)
 78. Калиниченко Антон Леонтійович (рос. – Калиниченко Антон Леонтьевич)
 79. Калиниченко Семен Семенович (рос. – Калиниченко Семён Семёнович)
 80. Камурі Яким Омелянович (рос. – Камур Аким Емельянович)
 81. Кандиба Олексій Матвійович (рос. – Кандыба Алексей Матвеевич)
 82. Кандиба Василь Ісакович (рос. – Кандыба Василий Исакович)
 83. Капко Василь Омелянович (рос. – Капко Василий Емельянович)
 84. Каплуновський Микола Іванович (рос. – Каплуновский Николай Иванович)
 85. Карабаш Василь Васильович (рос. – Карабаш Василий Васильевич)
 86. Карпенко Андрій Михайлович (рос. – Карпенко Андрей Михайлович)
 87. Карпенко Валентин Іванович (рос. – Карпенко Валентин Иванович)
 88. Карпенко Іван Йосипович (рос. – Карпенко Иван Иосипович)
 89. Карпенко Федір Потапович (рос. – Карпенко Фёдор Потапович)
 90. Катрич Пантелей Степанович (рос. – Катрич Пантелей Степанович)
 91. Кашка Андрій Андрійович (рос. – Кашка Андрей Андреевич)
 92. Кизима Александр Андреевич (рос. – Кизима Александр Андреевич)
 93. Кирилаха Анатолій Прокопович (рос. – Кирилаха Анатолий Прокофьевич)
 94. Кириченко Володимир Костянтинович (рос. – Кириченко Владимир Константинович)
 95. Кириченко Іван Іванович (рос. – Кириченко Иван Иванович)
 96. Киценко Степан Єлисейович (рос. – Киценко Степан Елисеевич)
 97. Клименко Григорій Іванович (рос. – Клименко Григорий Иванович)
 98. Клишев Олександр (рос. – Клишев Александр)
 99. Коваленко Антон (рос. – Коваленко Антон)
 100. Коваленко Іван Васильович (рос. – Коваленко Иван Васильевич)
 101. Ковтун Афанасій Ларіонович (рос. – Ковтун Афанасий Ларионович)
 102. Козубенко Степан Іванович (рос. – Козубенко Степан Иванович)
 103. Колесник Михайло Григорович (рос. – Колесник Михаил Григорьевич)
 104. Колесник Микола Григорович (рос. – Колесник Николай Григорьевич)
 105. Колесніков Володимир Дмитрович (рос. – Колесников Владимир Дмитриевич)
 106. Коломієць Володимир Петрович (рос. – Коломиец Владимир Петрович)
 107. Кондратенко Анатолій Сергійович (рос. – Кондратенко Анатолий Сергеевич)
 108. Копичка Борис Спиридонович (рос. – Копычка Борис Спиридонович)
 109. Король Антон Лукич (рос. – Король Антон Лукич)
 110. Косенко Володимир Михайлович (рос. – Косенко Владимир Михайлович)
 111. Костенко Петро Костянтинович (рос. – Костенко Пётр Константинович)
 112. Костюшенко Борис (рос. – Костюшенко Борис)
 113. Кошкабаш Володимир Андрійович (рос. – Кошкабаш Владимир Андреевич)
 114. Кравченко Олексій Денисович (рос. – Кравченко Алексей Денисович)
 115. Крохмальний Олександр Михайлович (рос. – Крахмальный Александр Михайлович)
 116. Крівцул Петро Іванович (рос. – Кривцул Пётр Иванович)
 117. Лагідних Олександр Олексійович (рос. – Кротких Александр Алексеевич)
 118. Кулешов Григорій Ілліч (рос. – Кулешов Григорий Ильич)
 119. Кулик Володимир Васильович (рос. – Кулик Владимир Васильевич)
 120. Кулик Дмитро (рос. – Кулик Дмитрий)
 121. Кулинич Василь Арсенійович (рос. – Кулинич Василий Арсеньевич)
 122. Кулічов Андрій Зіновійович (рос. – Куличёв Андрей Зиновьевич)
 123. Куркович Іван Овсійович (рос. – Куркович Иван Евсеевич)
 124. Куц Григорій Єгорович (рос. – Куц Григорий Егорович)
 125. Лавринець Андрій Федорович (рос. – Лавринец Андрей Фёдорович)
 126. Левченко Михайло Митрофанович (рос. – Левченко Михаил Митрофанович)
 127. Лимар Павло (рос. – Лимар Павел)
 128. Лісовський Михайло Данилович (рос. – Лисовский Михаил Данилович)
 129. Литвинов Василь Андрійович (рос. – Литвинов Василий Андреевич)
 130. Литвинов Василь Іванович (рос. – Литвинов Василий Иванович)
 131. Лужевський Василь Володимирович (рос. – Лужевский Василий Владимирович)
 132. Лукаш Олександр Іванович (рос. – Лукаш Александр Иванович)
 133. Любитко Олексій (Олекса) Іванович (рос. – Любытко Алексей(Олекса)Иванович)
 134. Магденко Володимир Михайлович (рос. – Магденко Владимир Михайлович)
 135. Максимовський Олександр Семенович (рос. – Максимовский Александр Семёнович)
 136. Максутенко Георгій Архипович (рос. – Максутенко Георгий Архипович)
 137. Малюга Володимир Георгійович (рос. – Малюга Владимир Георгиевич)
 138. Малюга Володимир Миколайович (рос. – Малюга Владимир Николаевич)
 139. Малюженко Володимир Федорович (рос. – Малюженко Владимир Фёдорович)
 140. Маншурін Андрій (рос. – Маншурин Андрей)
 141. Марченко Олександр Іванович (рос. – Марченко Александр Иванович)
 142. Масликов Василь Степанович (рос. – Масликов Василий Степанович)
 143. Мацак Петро Іванович (рос. – Мацак Пётр Иванович)
 144. Медведін Василь Іванович (рос. – Медведин Василий Иванович)
 145. Мельниченко Роман Алексеевич (рос. – Мельниченко Роман Алексеевич)
 146. Мірошниченко Віктор Петрович (рос. – Мирошниченко Виктор Петрович)
 147. Михайленко Антон Вікторович (рос. – Михайленко Антон Викторович)
 148. Мокрий Олексій Іванович (рос. – Мокрый Алексей Иванович)
 149. Мокрий Іван Пилипович (рос. – Мокрый Иван Филиппович)
 150. Мороз Іван Антонович (рос. – Мороз Иван Антонович)
 151. Назаренко Володимир Юхимович (рос. – Назаренко Владимир Ефимович)
 152. Недорізов Василь Миколайович (рос. – Недорезов Василий Николаевич)
 153. Некоз Василь Іванович (рос. – Некоз Василий Иванович)
 154. Нестойминога Андрій Євдокимович (рос. – Нестойминога Андрей Евдокимович)
 155. Нечта Афанасій Афанасійович (рос. – Нечта Афанасий Афанасьевич)
 156. Ніколенко Григорій Миколайович (рос. – Николенко Григорий Николаевич)
 157. Новиков Афанасій Артемович (рос. – Новиков Афанасий Артёмович)
 158. Ніс Андрій Гнатович (рос. – Нос Андрей Игнатьевич)
 159. Овчар Василь Андрійович (рос. – Овчар Василий Андреевич)
 160. Овчаренко Микола Лукич (рос. – Овчаренко Николай Лукич)
 161. Онискевич Федір Михайлович (рос. – Онискевич Фёдор Михайлович)
 162. Осипов Борис Васильович (рос. – Осипов Борис Васильевич)
 163. Охріменко Григорій Овсійович (рос. – Охрименко Григорий Евсеевич)
 164. Павленко Іван Григорович (рос. – Павленко Иван Григорьевич)
 165. Пасько Андрій Іванович (рос. – Пасько Андрей Иванович)
 166. Пасюта Олександр Іванович (рос. – Пасюта Александр Иванович)
 167. Пацук Віктор Васильович (рос. – Пацук Виктор Васильевич)
 168. Пащевський Веніамін Іванович (рос. – Пащевский Вениамин Иванович)
 169. Перебайло Олександр Олексійович (рос. – Перебайло Александр Алексеевич)
 170. Передера Сергій Михайлович (рос. – Передера Сергей Михайлович)
 171. Пісковий Іван Іванович (рос. – Песковый Иван Иванович)
 172. Пивовар Василь Дмитрович (рос. – Пивовар Василий Дмитриевич)
 173. Пилюгін Сава Митрофанович (рос. – Пилюгин Савва Митрофанович)
 174. Пінчук Степан Антонович (рос. – Пинчук Степан Антонович)
 175. Пипич Андрій Данилович (рос. – Пипич Андрей Даниилович)
 176. Писаренко Василь Андрійович (рос. – Писаренко Василий Андреевич)
 177. Пічко Віктор (рос. – Пичко Виктор)
 178. Плахотін Олександр Олексійович (рос. – Плахотин Александр Алексеевич)
 179. Плахтій Афанасій Іванович (рос. – Плахтий Афанасий Иванович)
 180. Побережець Василь Аверьянович (рос. – Побережец Василий Аверьянович)
 181. Полонський Дмитро Михайлович (рос. – Полонский Дмитрий Михайлович)
 182. Полтавський Павло Андріянович (рос. – Полтавский Павел Андреянович)
 183. Райценко Нестор Степанович (рос. – Райценко Нестор Степанович)
 184. Ревнов Віктор Степанович (рос. – Ревнов Виктор Степанович)
 185. Ричко Віктор Лазаревич (рос. – Ричко Виктор Лазаревич)
 186. Рудяк Василь Наумович (рос. – Рудяк Василий Наумович)
 187. Саєнко Семен Андріянович (рос. – Саенко Семён Андриянович)
 188. Салін Олександр Іванович (рос. – Салин Александр Иванович)
 189. Самохвалов Олексій Пилипович (рос. – Самохвалов Алексей Филиппович)
 190. Саппа Михайло Федорович (рос. – Саппа Михаил Фёдорович)
 191. Свиноренко Іван Прохорович (рос. – Свиноренко Иван Прохорович)
 192. Семенко Леонід Федорович (рос. – Семенко Леонид Фёдорович)
 193. Семеренко Федір Петрович (рос. – Семеренко Фёдор Петрович)
 194. Семинко (Семенко) Василь Тимофійович (рос. – Семинко (Семенко) Василий Тимофеевич)
 195. Сергійко Борис Андрійович (рос. – Сергейко Борис Андреевич)
 196. Селезньов Павло Олексійович (рос. – Силезнёв Павел Алексеевич)
 197. Сиротенко Яків Григорович (рос. – Сиротенко Яков Григорьевич)
 198. Скляренко Олександр Михайлович (рос. – Скляренко Александр Михайлович)
 199. Скорини Василь Дмитрович (рос. – Скоринов Василий Дмитриевич)
 200. Скрипник Володимир Петрович (рос. – Скрыпник Владимир Петрович)
 201. Смюк Олексій Якович (рос. – Смюк Алексей Яковлевич)
 202. Собко Василь Денисович (рос. – Собко Василий Денисович)
 203. Солдатенко Іван Олексійович (рос. – Солдатенко Иван Алексеевич)
 204. Стаценко Василь Михайлович (рос. – Стаценко Василий Михайлович)
 205. Стельмах Віктор Миколайович (рос. – Стельмах Виктор Николаевич)
 206. Стенкова Антон Аверьяновіч (рос. – Стенковой Антон Аверьянович)
 207. Степанов Олексій Васильович (рос. – Степанов Алексей Васильевич)
 208. Стеценко Василь Якович (рос. – Стеценко Василий Яковлевич)
 209. Стрільців Михайло Степанович (рос. – Стрелков Михаил Степанович)
 210. Стрюк Андрій Михайлович (рос. – Стрюк Андрей Михайлович)
 211. Сулубай Андрій (рос. – Сулубай Андрей)
 212. Сумкін Олексій Борисович (рос. – Сумкин Алексей Борисович)
 213. Супряга Андрій Андрійович (рос. – Супряга Андрей Андреевич)
 214. Сухачов Олександр Іванович (рос. – Сухачёв Александр Иванович)
 215. Сухостат Василь Олександрович (рос. – Сухостат Василий Александрович)
 216. Тарабан Василь Лаврентійович (рос. – Тарабан Василий Лаврентьевич)
 217. Тарасенко Олександр Іванович (рос. – Тарасенко Александр Иванович)
 218. Тарасенко Степан Гурович (рос. – Тарасенко Степан Гурьевич)
 219. Тарасов Всеволод Ілліч (рос. – Тарасов Всеволод Ильич)
 220. Тартишник Анатолій Іванович (рос. – Тартышник Анатолий Иванович)
 221. Тесленко Степан Андрійович (рос. – Тесленко Степан Андреевич)
 222. Тестов Олександр Олександрович (рос. – Тестов Александр Александрович)
 223. Тимченко Олексій (рос. – Тимченко Алексей)
 224. Титоренко Антон Іванович (рос. – Титоренко Антон Иванович)
 225. Ткаченко Олександр Іванович (рос. – Ткаченко Александр Иванович)
 226. Тукалевський Борис Васильович (рос. – Тукалевский Борис Васильевич)
 227. Тумка Андрій Федотович (рос. – Тумка Андрей Федотович)
 228. Тютюнник Василь Олександрович (рос. – Тютюнник Василий Александрович)
 229. Фастовець Андрій Федорович (рос. – Фастовец Андрей Фёдорович)
 230. Федоренко Віктор Пилипович (рос. – Федоренко Виктор Филиппович)
 231. Федоренко Степан (рос. – Федоренко Степан)
 232. Федорко Борис Іванович (рос. – Федорко Борис Иванович)
 233. Фенько Дмитро Терентійович (рос. – Фенько Дмитрий Терентьевич)
 234. Філь Афанасій Михайлович (рос. – Филь Афанасий Михайлович)
 235. Фоменко Микола Борисович (рос. – Фоменко Николай Борисович)
 236. Халодник Павло Тимофійович (рос. – Халодник Павел Тимофеевич)
 237. Харченко Артем Онуфрійович (рос. – Харченко Артём Онуфрьевич)
 238. Хоменко Гаврило Іванович (рос. – Хоменко Гавриил Иванович)
 239. Цилюрик Костянтин Іларіонович (рос. – Цилюрик Константин Илларионович)
 240. Черненко Віктор Тимофійович (рос. – Черненко Виктор Тимофеевич)
 241. Чорнобаб Василь Дмитрович (рос. – Чернобаб Василий Дмитриевич)
 242. Чечель Федір Якович (рос. – Чечель Фёдор Яковлевич)
 243. Чміль Петро Митрофанович (рос. – Чмиль Пётр Митрофанович)
 244. Шевченко Михайло Коргійович (рос. – Шевченко Михаил Коргиевич)
 245. Шикита Андрій Михайлович (рос. – Шикита Андрей Михайлович)
 246. Шитіков Федір Іванович (рос. – Шитиков Фёдор Иванович)
 247. Щербак Антон Іванович (рос. – Щербак Антон Иванович)
 248. Щербина Петро Омелянович (рос. – Щербина Пётр Емельянович)
 249. Юденко Олексій Петрович (рос. – Юденко Алексей Петрович)
 250. Юрченко Василь Іванович (рос. – Юрченко Василий Иванович)
 251. Юрченко Іван Петрович (рос. – Юрченко Иван Петрович)
 252. Юшко Микола Федорович (рос. – Юшко Николай Фёдорович)
 253. Яковлєв Валентин Іванович (рос. – Яковлев Валентин Иванович)
 254. Яровий Віктор Петрович (рос. – Яровой Виктор Петрович)
 255. Яценко Яків Іванович (рос. – Яценко Яков Иванович)

 

Коментарі: