Опішнянський район

Опішнянський район

Доповнення до “Книги Пам’яті України. Полтавська область”: мешканці Опішнянського району, які загинули у таборах для військовополонених у 1941-1945 роках.

Ліквідований Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. «Про укрупнення сільських районів Української РСР». Територія району увійшла до складу Зіньківського району.

До списку загиблих.

Дивись також:

Алфавітний покажчик до Книги Пам’яті України. Полтавська область.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 4. Диканський, Зіньківський та Карлівський райони.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 12. Імена мешканців всіх районів, які не були занесені до 1 — 11 томів.

 


Опішнянський район
Бабанський
Василь Ілліч

Опішнянський район
Бойко
Іван Костянтинович

Опішнянський район
Величко
Михайло Микитович

Опішнянський район
Глушко
Василь Опанасович

Опішнянський район
Губар
Василь Михайлович

Опішнянський район
Донець
Трохим Дмитрович

Опішнянський район
Дьяченко
Федір Григорович

Опішнянський район
Костенко
Федір Ілліч

Опішнянський район
Кудря
Сергій Петрович

Опішнянський район
Ляшко
Іван Романович

Опішнянський район
Міняйло
Андрій Гаврилович

Опішнянський район
Оначко
Яким Якимович

Опішнянський район
Онищенко
Яків Данилович

Опішнянський район
Перепелиця
Федір Павлович

Опішнянський район
Пругло
Андрій Васильович

Опішнянський район
Сапаренко
Олександр Іванович

Опішнянський район
Тутученко
Іван Наумович

Опішнянський район
Ширай
Михайло Михайлович

Опішнянський район
Щербаков
Іван Семенович


Опішнянський район
Юдичев
Григорій Митрофанович

А Б В Г Д Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 1. Альохін Михайло Тихонович (рос. – Алёхин Михаил Тихонович)
 2. Бабанський Василь Ілліч (рос. – Бабанский Василий Ильич)
 3. Бадула Василь Корнійович (рос. – Бадула Василий Корнеевич)
 4. Барабаш Олександр Якимович (рос. – Барабаш Александр Акимович)
 5. Башловка Костянтин Опанасович (рос. – Башловка Константин Афанасьевич)
 6. Безрук Сава Іванович (рос. – Безрук Сава Иванович)
 7. Березняк Іван Петрович (рос. – Березняк Иван Петрович)
 8. Бойко Іван Костянтинович (рос. – Бойко Иван Константинович)
 9. Бутенко Лука Михайлович (рос. – Бутенко Лука Михайлович)
 10. Василенко Дмитро Павлович (рос. – Василенко Дмитрий Павлович)
 11. Величко Михайло Микитович (рос. – Величко Михаил Никитич)
 12. Волик Григорій Васильович (рос. – Волик Григорий Васильевич)
 13. Гавриляка Григорій Олександрович (рос. – Гавриляка Григорий Александрович)
 14. Гавриляка Григорій Миколайович (рос. – Гавриляка Григорий Николаевич)
 15. Гармаш Василь Лаврентійович (рос. – Гармаш Василий Лаврентьевич)
 16. Глушко Василь Опанасович (рос. – Глушко Василий Афанасьевич)
 17. Гнида Олександр Олександрович (рос. – Гнида Александр Александрович)
 18. Гнярка Іван Семенович (рос. – Гнярка Иван Семёнович)
 19. Голован Гаврило Васильович (рос. – Голован Гавриил Васильевич)
 20. Гончаренко Антон Андрійович (рос. – Гончаренко Антон Андреевич)
 21. Губар Василь Михайлович (рос. – Губарь Василий Михайлович)
 22. Донець Трохим Дмитрович (рос. – Донец Трофим Дмитриевич)
 23. Дьяченко Федір Григорович (рос. – Дьяченко Фёдор Григорьевич)
 24. Дядичков А. І. (рос. – Дядичков А. И.)
 25. Запорожець Олексій Микитович (рос. – Запорожец Алексей Никитич)
 26. Захарченко Ф. Т. (рос. – Захарченко Ф. Т.)
 27. Іващенко Микита Артемович (рос. – Иващенко Никита Артёмович)
 28. Казала Аксентій Якимович (рос. – Казала Аксентий Якимович)
 29. Калюжний Артем Профірійович (рос. – Калюжный Артём Профирьевич)
 30. Кандзюба Дем’ян Борисович (рос. – Кандзюба Демьян Борисович)
 31. Канівець Іван Антонович (рос. – Канивец Иван Антонович)
 32. Канівець Юхим (рос. – Канивец Юхим (Ефим))
 33. Кийко Афанасій Євдокимович (рос. – Кийко Афанасий Евдокимович)
 34. Клименко Микола Дмитрович (рос. – Клименко Николай Дмитриевич)
 35. Коваленко Андрій Борисович (рос. – Коваленко Андрей Борисович)
 36. Колодков Андрій Павлович (рос. – Колодков Андрей Павлович)
 37. Коргун Тимофій (рос. – Коргун Тимофей)
 38. Коритченко Григорій Андр. (рос. – Корытченко Григорий Андр.)
 39. Костенко Федір Ілліч (рос. – Костенко Фёдор Ильич)
 40. Кудря Сергій Петрович (рос. – Кудря Сергей Петрович)
 41. Кульчин Василь Іванович (рос. – Кульчин Василий Иванович)
 42. Лебеденко Григорій Алекс (рос. – Лебеденко Григорий Алекс)
 43. Лешко Павло Васильович (рос. – Лешко Павел Васильевич)
 44. Литвиненко Михайло Федорович (рос. – Литвиненко Михаил Фёдорович)
 45. Лисенко Степан Андриянович (рос. – Лысенко Степан Андриянович)
 46. Ляшко Іван Романович (рос. – Ляшко Иван Романович)
 47. Міняйло Андрій Гаврилович (рос. – Меняйло Андрей Гавриилович)
 48. Моргун Йосип Микитович (рос. – Моргун Иосиф Никитич)
 49. Нестеренко Федір Іларіонович (рос. – Нестеренко Фёдор Илларионович)
 50. Оначко Яким Якимович (рос. – Оначко Аким Акимович)
 51. Онищенко Яків Данилович (рос. – Онищенко Яков Даниилович)
 52. Панченко Михайло Миколайович (рос. – Панченко Михаил Николаевич)
 53. Перепелиця Федір Павлович (рос. – Перепелица Фёдор Павлович)
 54. Пономаренко Григорій Тихонович (рос. – Пономаренко Григорий Тихонович)
 55. Пругло Андрій Васильович (рос. – Пругло Андрей Васильевич)
 56. Рокита Іван Микитович (рос. – Ракита Иван Никитич)
 57. Ратушний Іван Григорович (рос. – Ратушный Иван Григорьевич)
 58. Рева Федір (рос. – Рева Фёдор)
 59. Резник Ісаак Терентійович (рос. – Резник Исаак Терентьевич)
 60. Сакун Омелян Якимович (рос. – Сакун Емельян Акимович)
 61. Салай Сергій Панасович (рос. – Салай Сергей Афанасьевич)
 62. Саможний Мирон Онисимович (рос. – Саможный Мирон Анисимович)
 63. Сапаренко Олександр Іванович (рос. – Сапаренко Александр Иванович)
 64. Серга Іван (рос. – Серга Иван)
 65. Сохацький Василь Олексійович (рос. – Сохацкий Василий Алексеевич)
 66. Терешенко (Терещенко) Андрій Григорович (рос. – Терешенко (Терещенко) Андрей Григорьевич)
 67. Тутученко Іван Наумович (рос. – Тутученко Иван Наумович)
 68. Чугуївець Матвій (рос. – Чугуевец Матвей)
 69. Чуприна Антон Мойсейович (рос. – Чуприна Антон Моисеевич)
 70. Ширай Михайло Михайлович (рос. – Ширай Михаил Михайлович)
 71. Ширяй Іван Давидович (рос. – Ширяй Иван Давыдович)
 72. Щербак Данило Трохимович (рос. – Щербак Даниил Трофимович)
 73. Щербаков Іван Семенович (рос. – Щербаков Иван Семёнович)
 74. Юдичев Григорій Митрофанович (рос. – Юдичев Григорий Митрофанович)

 

Коментарі: