Пирятинський район

Пирятинський район

Доповнення до “Книги Пам’яті України. Полтавська область”: мешканці Пирятинського району, які загинули у таборах для військовополонених у 1941-1945 роках.

До списку загиблих.

Дивись також:

Алфавітний покажчик до Книги Пам’яті України. Полтавська область.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 9. Новосанжарський, Оржицький та Пирятинський райони.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 12. Імена мешканців всіх районів, які не були занесені до 1 — 11 томів.

 


Пирятинський район
Білявський
Іван Григорович

Пирятинський район
Бутич
Микола Филимонович

Пирятинський район
Головко
Василь Іванович

Пирятинський район
Козаков
Андрій Опанасович

Пирятинський район
Литвиненко
Ілля Данилович

Пирятинський район
Нагорний
Сергій Маркович

Пирятинський район
Науменко
Сергій Миколайович

Пирятинський район
Сохлоба
Михайло Самуїлович

Пирятинський район
Тищенко
Олександр Якимович

Пирятинський район
Торба
Ілля Савич


Пирятинський район
Ярковий
Михайло Якович

А Б В Г Д Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 1. Андрашенко Н. П. (рос. – Андрашенко Н. П.)
 2. Антропов І. І. (рос. – Антропов И. И.)
 3. Артеменко Дмитро Миколайович (рос. – Артеменко Дмитрий Николаевич)
 4. Бабич Петро Опанасович (рос. – Бабич Пётр Афанасьевич)
 5. Білявський Іван Григорович (рос. – Белявский Иван Григорьевич)
 6. Беспалов Дмитро Васильович (рос. – Беспалов Дмитрий Васильевич)
 7. Білан Петро Петрович (рос. – Билан Пётр Петрович)
 8. Бондаренко Василь Антонович (рос. – Бондаренко Василий Антонович)
 9. Бражник Степан Семенович (рос. – Бражник Степан Семёнович)
 10. Бугаєв (Бугай) Ілько Степанович (рос. – Бугаев (Бугай) Илько Степанович)
 11. Бутич Микола Филимонович (рос. – Бутич Николай Филимонович)
 12. Биковець Онуфрій Євтухович (рос. – Быковец Онуфрий Евтухович)
 13. Бичкарь Іван Мойсейович (рос. – Бычкарь Иван Моисеевич)
 14. Ведута Дмитро Петрович (рос. – Ведута Дмитрий Петрович)
 15. Волошин Іван Гаврилович (рос. – Волошин Иван Гавриилович)
 16. Гаврющенко Степан (рос. – Гаврющенко Степан)
 17. Головко Василь Іванович (рос. – Головко Василий Иванович)
 18. Гуленко Василь Прохорович (рос. – Гуленко Василий Прохорович)
 19. Данник Філіп Якович (рос. – Данник Филипп Яковлевич)
 20. Дьяченко Михайло Олексійович (рос. – Дьяченко Михаил Алексеевич)
 21. Зінченко Георгій Іванович (рос. – Зинченко Георгий Иванович)
 22. Зорін Василь Арсентійович (рос. – Зорин Василий Арсентьевич)
 23. Іванюк Олексій Михайлович (рос. – Иванюк Алексей Михайлович)
 24. Івахненко Сергій Семенович (рос. – Ивахненко Сергей Семёнович)
 25. Іляшенко Дмитро Іванович (рос. – Иляшенко Дмитрий Иванович)
 26. Калиниченко Никифор Карпович (рос. – Калиниченко Никифор Карпович)
 27. Каневський Михайло Іванович (рос. – Каневский Михаил Иванович)
 28. Кірюшкін Григорій Д. (рос. – Кирюшкин Григорий Д.)
 29. Ковтун Василь Іванович (рос. – Ковтун Василий Иванович)
 30. Ковтун Іван Семенович (рос. – Ковтун Иван Семёнович)
 31. Козаков Андрій Опанасович (рос. – Козаков Андрей Афанасьевич)
 32. Колесніков Іван Омелянович (рос. – Колесников Иван Емельянович)
 33. Колоткі Дмитро Андрійович (рос. – Колотко Дмитрий Андреевич)
 34. Костенко Григорій Терентійович (рос. – Костенко Григорий Терентьевич)
 35. Керівник Селіверст Семенович (рос. – Кривенко Селивёрст Семёнович)
 36. Левада Афанасій Костянтинович (рос. – Левада Афанасий Константинович)
 37. Литвиненко Ілля Данилович (рос. – Литвиненко Илья Даниилович)
 38. Малиш Геннадій Юхимович (рос. – Малиш Геннадий Ефимович)
 39. Матвієнко Петро Єгорович (рос. – Матвиенко Пётр Егорович)
 40. Матроненко Григорій Максимович (рос. – Матрёненко Григорий Максимович)
 41. Меданік Микола Опанасович (рос. – Меданик Николай Афанасьевич)
 42. Миколенко Михайло Андрійович (рос. – Миколенко Михаил Андреевич)
 43. Мінченко Мойсей Андр. (рос. – Минченко Моисей Андр.)
 44. Набока Іван Гордійович (рос. – Набока Иван Гордеевич)
 45. Нагорний Антон Степанович (рос. – Нагорный Антон Степанович)
 46. Нагорний Сергій Маркович (рос. – Нагорный Сергей Маркович)
 47. Науменко Сергій Миколайович (рос. – Науменко Сергей Николаевич)
 48. Наумович Олександр (рос. – Наумович Александр)
 49. Ніколенко Максим Іванович (рос. – Николенко Максим Иванович)
 50. Онищенко Іван (рос. – Онищенко Иван)
 51. Павлушенко Андрій Максимович (рос. – Павлушенко Андрей Максимович)
 52. Петрик Степан (рос. – Петрик Степан)
 53. Петриця Андрій Ілліч (рос. – Петрица Андрей Ильич)
 54. Пікуль Степан Опанасович (рос. – Пикуль Степан Афанасьевич)
 55. Пороло Іван Калістратович (рос. – Пороло Иван Калистратович)
 56. Прокопенко Іван Афіногенович (рос. – Прокопенко Иван Афиногенович)
 57. Проценко Семен Адамович (рос. – Проценко Семён Адамович)
 58. Раєвський Макар (рос. – Раевский Макар)
 59. Свердлов Василь Васильович (рос. – Свердлов Василий Васильевич)
 60. Свинар Іван (рос. – Свинарь Иван)
 61. Сербін П. І. (рос. – Сербин П. И.)
 62. Середа Павло Васильович (рос. – Середа Павел Васильевич)
 63. Сколота Іван Михайлович (рос. – Сколота Иван Михайлович)
 64. Скрипченко Семен Григорович (рос. – Скрипченко Семён Григорьевич)
 65. Смирнов Іван (рос. – Смирнов Иван)
 66. Сохлоба Михайло Самуїлович (рос. – Сохлоба Михаил Самуилович)
 67. Тарасенко Микола Олександрович (рос. – Тарасенко Николай Александрович)
 68. Тищенко Олександр Якимович (рос. – Тищенко Александр Акимович)
 69. Ткаченко (рос. – Ткаченко)
 70. Торба Ілля Савич (рос. – Торба Илья Саввич)
 71. Фесино Петро Якович (рос. – Фесино Пётр Яковлевич)
 72. Хропко Павло Кузьмич (рос. – Хропко Павел Кузьмич)
 73. Шевченко Павло Демидович (рос. – Шевченко Павел Демидович)
 74. Шенченко Ганна (рос. – Шенченко Анна)
 75. Шерстюк Юхим Денисович (рос. – Шерстюк Ефим Денисович)
 76. Шкарбан Андрій Володимирович (рос. – Шкарбан Андрей Владимирович)
 77. Шульженко Василь (рос. – Шульженко Василий)
 78. Ярковий Михайло Якович (рос. – Ярковой Михаил Яковлевич)

 

Коментарі: