Решетилівський район

Решетилівський район

Доповнення до “Книги Пам’яті України. Полтавська область”: мешканці Решетилівського району, які загинули у таборах для військовополонених у 1941-1945 роках.

До списку загиблих.

Дивись також:

Алфавітний покажчик до Книги Пам’яті України. Полтавська область.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 10. Полтавський, Решетилівський та Семенівський райони.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 12. Імена мешканців всіх районів, які не були занесені до 1 — 11 томів.

 


Решетилівський район
Баган
Іван Данилович

Решетилівський район
Бондаревський
Петро Іванович

Решетилівський район
Верещака (Верещаха)
Сергій Іванович

Решетилівський район
Горулько
Сергій Іванович

Решетилівський район
Гриценко
Павло Йосипович

Решетилівський район
Дерев’янко
Прохор Андрійович

Решетилівський район
Журба
Омелян Іванович

Решетилівський район
Каркач
Василь Данилович

Решетилівський район
Кисіль
Андрій Якович

Решетилівський район
Кузьменко
Афанасій Іванович

Решетилівський район
Левадний
Дмитро Петрович

Решетилівський район
Лихвер
Петро Степанович

Решетилівський район
Мушта
Іван Павлович

Решетилівський район
Наточій
Олександр Павлович

Решетилівський район
Никон
Яків Петрович

Решетилівський район
Пасічник
Дмитро Прокопович

Решетилівський район
Пустовар
Іван Павлович

Решетилівський район
Ромазь (Ромась)
Володимир Олександрович

Решетилівський район
Рукавіцин
Григорій Григорович

Решетилівський район
Терещенко
Григорій Маркоєвич

Решетилівський район
Трегуб
Микола Семенович

Решетилівський район
Хавер
Антон Трохимович

Решетилівський район
Шапоренко
Михайло Степанович

Решетилівський район
Яценко
Степан Павлович

А Б В Г Д Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 1. Антонець Михайло Михайлович (рос. – Антонец Михаил Михайлович)
 2. Бабенко Іван (рос. – Бабенко Иван)
 3. Баган Іван Данилович (рос. – Баган Иван Даниилович)
 4. Білоконь Сергій Тихонович (рос. – Белоконь Сергей Тихонович)
 5. Берданов Лука Олександрович (рос. – Берданов Лука Александрович)
 6. Бертош Давид Терентійович (рос. – Бертош Давыд Терентьевич)
 7. Блоха Григорій Тимофійович (рос. – Блоха Григорий Тимофеевич)
 8. Блоха Данило Васильович (рос. – Блоха Даниил Васильевич)
 9. Блоха Максим Микитович (рос. – Блоха Максим Никитич)
 10. Блоха Петро Корнійович (рос. – Блоха Пётр Корнеевич)
 11. Богадюк Іван Денисович (рос. – Богадюк Иван Денисович)
 12. Бодня Михайло Петрович (рос. – Бодня Михаил Петрович)
 13. Боженка Григорій Петрович (рос. – Боженко Григорий Петрович)
 14. Бондаревський Петро Іванович (рос. – Бондаревский Пётр Иванович)
 15. Бородай Олексій Остапович (рос. – Бородай Алексей Остапович)
 16. Браїлко Василь Андрійович (рос. – Браилко Василий Андреевич)
 17. Варвянський Костянтин Захарович (рос. – Варвянский Константин Захарович)
 18. Василенко Олексій Васильович (рос. – Василенко Алексей Васильевич)
 19. Верещака (Верещаха) Сергій Іванович (рос. – Верещака (Верещаха) Сергей Иванович)
 20. Верещака Олексій Якович (рос. – Верещака Алексей Яковлевич)
 21. Вірченко Віктор (рос. – Вирченко Виктор)
 22. Власенко Данило Якович (рос. – Власенко Даниил Яковлевич)
 23. Гайдар Леонтій (рос. – Гайдар Леонтий)
 24. Галушка Дмитро Єлисейович (рос. – Галушка Дмитрий Елисеевич)
 25. Гасенко Григорій Андрійович (рос. – Гасенко Григорий Андреевич)
 26. Гончар Андрій Трохимович (рос. – Гончар Андрей Трофимович)
 27. Гончаренко Олексій Максимович (рос. – Гончаренко Алексей Максимович)
 28. Гончаренко Андрій Степанович (рос. – Гончаренко Андрей Степанович)
 29. Горбань Петро Остапович (рос. – Горбань Пётр Остапович)
 30. Горулько Сергій Іванович (рос. – Горулько Сергей Иванович)
 31. Горьшій Іван (рос. – Горьший Иван)
 32. Гриценко Павло Йосипович (рос. – Гриценко Павел Иосифович)
 33. Дерев’янко Прохор Андрійович (рос. – Деревянко Прохор Андреевич)
 34. Дикопавленко Іван Михайлович (рос. – Дикопавленко Иван Михайлович)
 35. Дмитренко Пилип Іванович (рос. – Дмитренко Филипп Иванович)
 36. Дудка Василь Митрофанович (рос. – Дудка Василий Митрофанович)
 37. Журба Омелян Іванович (рос. – Журба Емельян Иванович)
 38. Зленко Григорій Титович (рос. – Зленко Григорий Титович)
 39. Зуб Зіновій Сидорович (рос. – Зуб Зиновий Сидорович)
 40. Івженко Антон Васильович (рос. – Ивженко Антон Васильевич)
 41. Івка Григорій Семенович (рос. – Ивка Григорий Семёнович)
 42. Калюга Василь Тимофійович (рос. – Калюга Василий Тимофеевич)
 43. Каркач Василь Данилович (рос. – Каркач Василий Даниилович)
 44. Кисіль Андрій Якович (рос. – Кисиль Андрей Яковлевич)
 45. Коркач Євдоким Ост. (рос. – Коркач Евдоким Ост.)
 46. Кочерга Федір Федотович (рос. – Кочерга Фёдор Федотович)
 47. Кузьменко Афанасій Іванович (рос. – Кузьменко Афанасий Иванович)
 48. Кукоба Дмитро Трохимович (рос. – Кукоба Дмитрий Трофимович)
 49. Кулик Мойсей Іванович (рос. – Кулик Моисей Иванович)
 50. Куришко Петро Микитович (рос. – Курышко Пётр Никитич)
 51. Куцевал Павло Васильович (рос. – Куцевал Павел Васильевич)
 52. Лебеденко Петро Ларикович (рос. – Лебеденко Пётр Ларикович)
 53. Левадний Дмитро Петрович (рос. – Левадный Дмитрий Петрович)
 54. Лихвер Петро Степанович (рос. – Лихвер Пётр Степанович)
 55. Лучко Олександр Лукич (рос. – Лучко Александр Лукич)
 56. Медяник Іван (рос. – Медяник Иван)
 57. Мушта Іван Павлович (рос. – Мушта Иван Павлович)
 58. Назаренко Павло (рос. – Назаренко Павел)
 59. Наточій Олександр Павлович (рос. – Наточий Александр Павлович)
 60. Никон Яків Петрович (рос. – Никон Яков Петрович)
 61. Нилов Михайло Микитович (рос. – Нилов Михаил Никитович)
 62. Пасічник Дмитро Прокопович (рос. – Пасечник Дмитрий Прокопович)
 63. Пасічник Філіп Васильович (рос. – Пасечник Филипп Васильевич)
 64. Пащенко Павло Васильович (рос. – Пащенко Павел Васильевич)
 65. Педак Василь Антонович (рос. – Педак Василий Антонович)
 66. Петреник Михайло Данилович (рос. – Петреник Михаил Даниилович)
 67. Пужай Іван Степанович (рос. – Пужай Иван Степанович)
 68. Пустовар Данило Петрович (рос. – Пустовар Даниил Петрович)
 69. Пустовар Іван Павлович (рос. – Пустовар Иван Павлович)
 70. Путіцин Олексій Данилович (рос. – Путицин Алексей Даниилович)
 71. Радіонов Іван Іванович (рос. – Радионов Иван Иванович)
 72. Ромазь (Ромась) Володимир Олександрович (рос. – Ромазь (Ромась) Владимир Александрович)
 73. Рукавіцин Григорій Григорович (рос. – Рукавицин Григорий Григорьевич)
 74. Савенко Василь Юхимович (рос. – Савенко Василий Ефимович)
 75. Свередков Олексій (рос. – Свередков Алексей)
 76. Тарасенко Олексій Савич (рос. – Тарасенко Алексей Саввич)
 77. Твердохліб Олександр Федорович (рос. – Твердохлеб Александр Фёдорович)
 78. Темник Іван Опанасович (рос. – Темнык Иван Афанасьевич)
 79. Терещенко Григорій Маркоєвич (рос. – Терещенко Григорий Маркоевич)
 80. Терещенко Микола Тарасович (рос. – Терещенко Николай Тарасович)
 81. Токарев Кирило Тимофійович (рос. – Токарев Кирилл Тимофеевич)
 82. Трегуб Микола Семенович (рос. – Трегуб Николай Семёнович)
 83. Хавер Антон Трохимович (рос. – Хавер Антон Трофимович)
 84. Хібі Петро (рос. – Хиби Пётр)
 85. Худолей Василь Федорович (рос. – Худолей Василий Фёдорович)
 86. Шапар Микола Міфодьевіч (рос. – Шапар Николай Мифодьевич)
 87. Шапоренко Михайло Степанович (рос. – Шапоренко Михаил Степанович)
 88. Шкурупий Андрій Якимович (рос. – Шкурупый Андрей Якимович)
 89. Ярошенко Роман (рос. – Ярошенко Роман)
 90. Яценко Степан Павлович (рос. – Яценко Степан Павлович

 

2 коментарі до “Решетилівський район

 1. Доброго дня! Мій прапрадід, Зленко Григорій Титович з Решетилівського району, брав участь у взятті Берліну та отримав медаль. Після війни повернувся до села Казампир, пізніше був репресований із сім’єю до Решетилівки. В вас, здається, помилка.

  1. Повідомте, будь ласка, адресу своєї ел. пошти і я відправлю Вам анкету військовополоненого. Після уточнень внесу зміни. Моя пошта: histpol@pl.ua. З повагою, Борис Тристанов.

Коментарі: