Великобагачанський район

Великобагачанський район

Доповнення до “Книги Пам’яті України. Полтавська область”: мешканці Великобагачанського району, які загинули у таборах для військовополонених у 1941-1945 роках.

До списку загиблих.

Дивись також:

Алфавітний покажчик до Книги Пам’яті України. Полтавська область.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 2. Великобагачанський і Гадяцький райони.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 12. Імена мешканців всіх районів, які не були занесені до 1 — 11 томів.

 


Великобагачанський район
Баранський
Макар Петрович

Великобагачанський район
Беркута
Василь Васильович

Великобагачанський район
Бондаренко
Іван Антонович

Великобагачанський район
Бугай
Павло

Великобагачанський район
Величко
Павло Андрійович

Великобагачанський район
Григоренко
Іван Тимофійович

Великобагачанський район
Гринь
Прокоп Якович

Великобагачанський район
Ігнатенко
Федір Якович

Великобагачанський район
Койнаш
Микита Петрович

Великобагачанський район
Корчак
Василь Якович

Великобагачанський район
Кульок
Василь Кузьмич

Великобагачанський район
Лепа
Володимир Данилович

Великобагачанський район
Литовченко
Володимир Григорович

Великобагачанський район
Лобаненко
Олексій

Великобагачанський район
Макаренко
Іван Микитович

Великобагачанський район
Марченко
Степан Іванович

Великобагачанський район
Опацький
Федір Дем’янович

Великобагачанський район
Перетятько
Василь Дем’янович

Великобагачанський район
Полтавець
Василь Іванович

Великобагачанський район
Пятуха
Олексій Григорович

Великобагачанський район
Сень
Дмитро Омелянович

Великобагачанський район
Сидоренко
Остап Петрович

Великобагачанський район
Сірачок
Василь Михайлович

Великобагачанський район
Третяк
Дмитро Федорович

Великобагачанський район
Трутен
Іван Іванович

Великобагачанський район
Шарай
Профіра Олексійович

Великобагачанський район
Шевченко
Петро Васильович


Великобагачанський район
Юхименко
Володимир Андрійович

А Б В Г Д Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 1. Адаменко Наум Євтихійович (рос. – Адаменко Наум Евтихиевич)
 2. Анущенко (Аннущенко) Іван (рос. – Анущенко (Аннущенко) Иван)
 3. Балаклієць Трохим Федорович (рос. – Балаклеиц Трофим Фёдорович
 4. Баранський Макар Петрович (рос. – Баранский Макар Петрович)
 5. Беркута Василь Васильович (рос. – Беркута Василий Васильевич)
 6. Беркута Григорій Давидович (рос. – Беркута Григорий Давидович)
 7. Білек Олександр Захарович (рос. – Билек Александр Захарович)
 8. Бондаревський Іван Герасимович (рос. – Бондаревский Иван Герасимович)
 9. Бондаренко Іван Антонович (рос. – Бондаренко Иван Антонович)
 10. Бондар Василь Михейович (рос. – Бондарь Василий Михеевич)
 11. Брославський Григорій Ларіонович (рос. – Брославский Григорий Ларионович)
 12. Бугай Павло (рос. – Бугай Павел)
 13. Василенко Семен Васильович (рос. – Василенко Семён Васильевич)
 14. Васильченко Григорій Юхимович (рос. – Васильченко Григорий Ефимович)
 15. Величко Павло Андрійович (рос. – Величко Павел Андреевич)
 16. Верещака Степан Тимофійович (рос. – Верещака Степан Тимофеевич)
 17. Вільховий Пилип (рос. – Вилховый Филипп)
 18. Вільховий Пилип Андрійович (рос. – Вилховый Филипп Андреевич)
 19. Вітренко Віктор Костянтинович (рос. – Витренко Виктор Константинович)
 20. Галімурза Микола Іванович (рос. – Галимурза Николай Иванович)
 21. Головняк Степан Олексійович (рос. – Головняк Степан Алексеевич)
 22. Гольнев Валентин Григорович (рос. – Гольнев Валентин Григорьевич)
 23. Гончаренко Костянтин Іванович (рос. – Гончаренко Константин Иванович)
 24. Григоренко Іван Тимофійович (рос. – Григоренко Иван Тимофеевич)
 25. Гринь Прокоп Якович (рос. – Грынь (Гринь) Прокоп Яковлевич)
 26. Дєєв Микола Якович (рос. – Деев Николай Яковлевич)
 27. Доценко Антон Михайлович (рос. – Доценко Антон Михайлович)
 28. Дудка Григорій Петрович (рос. – Дудка Григорий Петрович)
 29. Дудник Іван (рос. – Дудник Иван)
 30. Єременко Лаврентій (рос. – Ерёменко Лаврентий)
 31. Желудченко Іван Кирилович (рос. – Желудченко Иван Кириллович)
 32. Журавльов Афанасій Михайлович (рос. – Журавлёв Афанасий Михайлович)
 33. Журавльов Федір Петрович (рос. – Журавлёв Фёдор Петрович)
 34. Закладний Іван Степанович (рос. – Закладный Иван Степанович)
 35. Закоморний Антон Федорович (рос. – Закоморный Антон Фёдорович)
 36. Захаренко Олексій Дем’янович (рос. – Захаренко Алексей Демьянович)
 37. Ігнатенко Федір Якович (рос. – Игнатенко Фёдор Яковлевич)
 38. Каплун Олександр Васильович (рос. – Каплун Александ Васильевич)
 39. Караштук Григорій Лаврентійович (рос. – Караштук Григорий Лаврентьевич)
 40. Кекало Микола Андрійович (рос. – Кекало Николай Андреевич)
 41. Кириченко Іван (рос. – Кириченко Иван)
 42. Койнаш Микита Петрович (рос. – Койнаш Никита Петрович)
 43. Корнієнко Микола Михайлович (рос. – Корниенко Николай Михайлович)
 44. Короленка Григорій Данилович (рос. – Короленко Григорий Данилович)
 45. Король Максим Григорович (рос. – Король Максим Григорьевич)
 46. Корчак Василь Якович (рос. – 0Корчак Василий Яковлевич)
 47. Костенко Іван Павлович (рос. – Костенко Иван Павлович)
 48. Котенко Федір Васильович (рос. – Котенко Фёдор Васильевич)
 49. Кульок Василь Кузьмич (рос. – Кулек Василий Кузьмич)
 50. Куц Трохим Михайлович (рос. – Куц Трофим Михайлович)
 51. Левченко Володимир Михайлович (рос. – Левченко Владимир Михайлович)
 52. Лепа Володимир Данилович (рос. – Лепа Владимир Даниилович)
 53. Литовченко Володимир Григорович (рос. – Литовченко Владимир Григорьевич)
 54. Лобаненко Олексій (рос. – Лобаненко Алексей)
 55. Логвиненко Григорій Полікарпович (рос. – Логвиненко Григорий Поликарпович)
 56. Лужай Петро (рос. – Лужай Пётр)
 57. Ликошва Мойсей Якимович (рос. – Лыкошва Моисей Якимович)
 58. Лисенко Олександр Васильович (рос. – Лысенко Александр Васильевич)
 59. Макаренко Григорій Андрійович (рос. – Макаренко Григорий Андреевич)
 60. Макаренко Іван Микитович (рос. – Макаренко Иван Никитич)
 61. Максименко Василь Захарович (рос. – Максименко Василий Захарьевич)
 62. Марченко Степан Іванович (рос. – Марченко Степан Иванович)
 63. Москаленко Василь Дмитрович (рос. – Москаленко Василий Дмитриевич)
 64. Мисін Феодосій Степанович (рос. – Мысин Феодосий Степанович)
 65. Ніколаєнко Павло Микитович (рос. – Николаенко Павел Никитович)
 66. Опацький Федір Дем’янович (рос. – Опацкий Фёдор Демьянович)
 67. Падалка Микола Якович (рос. – Падалка Николай Яковлевич)
 68. Панасенко Федір Гаврилович (рос. – Панасенко Фёдор Гаврилович)
 69. Перетятько Олексій Ілліч (рос. – Перетятько Алексей Ильич)
 70. Перетятько Василь Дем’янович (рос. – Перетятько Василий Демьянович)
 71. Пилипенко Ольян (Улян) Опанасович (рос. – Пилипенко Ольян(Ульян) Афанасьевич)
 72. Піщук (Пишняк) Федір Григорович (рос. – Пищук (Пишняк) Фёдор Григорьевич)
 73. Погутлий Павло Григорович (рос. – Погутлый Павел Григорьевич)
 74. Полтавець Василь Іванович (рос. – Полтавец Василий Иванович)
 75. Полтавець Іван Миколайович (рос. – Полтавец Иван Николаевич)
 76. Помазан Антон Трифонович (рос. – Помазан Антон Трифонович)
 77. Проскура Яків Федорович (рос. – Проскура Яков Фёдорович)
 78. Пятуха Олексій Григорович (рос. – Пятуха Алексей Григорьевич)
 79. Роменський Тимофій Олексійович (рос. – Роменский Тимофей Алексеевич)
 80. Рузін Федір Григорович (рос. – Рузин Фёдор Григорьевич)
 81. Семиног Михайло Іванович (рос. – Семиног Михаил Иванович)
 82. Сень Дмитро Омелянович (рос. – Сень Дмитрий Емельянович)
 83. Сидоренко Остап Петрович (рос. – Сидоренко Остап Петрович)
 84. Симоненко Юхим Митрофанович (рос. – Симоненко Ефим Митрофанович)
 85. Синицький Микола (рос. – Синицкий Николай)
 86. Сірачок Василь Михайлович (рос. – Сирачок Василий Михайлович)
 87. Сіренко Мефодій Гнатович (рос. – Сиренко Мефодий Игнатьевич)
 88. Срібний Іван Степанович (рос. – Сребный Иван Степанович)
 89. Сулименко Микола Ілліч (рос. – Сулименко Николай Ильич)
 90. Ткаченко Микола Іванович (рос. – Ткаченко Николай Иванович)
 91. Третяк Дмитро Федорович (рос. – Третьяк Дмитрий Фёдорович)
 92. Трутен Іван Іванович (рос. – Трутен Иван Иванович)
 93. Хавер Микола Костянтинович (рос. – Хавер Николай Константинович)
 94. Чегринець Олексій Петрович (рос. – Чегринец Алексей Петрович)
 95. Чередник Василь Григорович (рос. – Чередник Василий Григорьевич)
 96. Шарай Профіра Олексійович (рос. – Шарай Профирий Алексеевич)
 97. Шевченко Петро Васильович (рос. – Шевченко Пётр Васильевич)
 98. Шишка Олександр Гнатович (рос. – Шишка Александр Игнатьевич)
 99. Штепура Василь Полікарпович (рос. – Штепура Василий Поликарпович)
 100. Шульга Іван Сергійович (рос. – Шульга Иван Сергеевич)
 101. Юрченко Ілля Степанович (рос. – Юрченко Илья Степанович)
 102. Юхименко Володимир Андрійович (рос. – Юхименко Владимир Андреевич)
 103. Яковенко Дмитро Михайлович (рос. – Яковенко Дмитрий Михайлович)

 

1 коментар до “Великобагачанський район

 1. Добрий день! Насправді Перетятько В. Д. не загинув у концтаборі, це мій прадід, помер він у 1976 році.

Коментарі: