Глобинський район

Глобинський район

Доповнення до “Книги Пам’яті України. Полтавська область”: мешканці Глобинського району, які загинули у таборах для військовополонених у 1941-1945 роках.

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. «Про укрупнення сільських районів Української РСР» до складу Глобинського району увійшла територія ліквідованого Градизького району (крім Недогарківської сільради).

До списку загиблих.

Дивись також:

Алфавітний покажчик до Книги Пам’яті України. Полтавська область.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 3. Глобинський та Гребінківський райони.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 12. Імена мешканців всіх районів, які не були занесені до 1 — 11 томів.

 


Глобинський район
Бєлоусов
Володимир Остапович

Глобинський район
Бійгуль (Бейгул)
Микола Іванович

Глобинський район
Богдан
Іван Андрійович

Глобинський район
Власенко
Анатолій Никифорович

Глобинський район
Войтенко
Іван Зіновійович

Глобинський район
Дорошенко
Макар Якович

Глобинський район
Забродко
Олександр Федорович

Глобинський район
Левченко
Федір Іванович

Глобинський район
Матвієць
Лука Данилович

Глобинський район
Маценко
Григорій Гаврилович

Глобинський район
Миргородський
Григорій Микитович

Глобинський район
Пащенко
Іван Семенович

Глобинський район
Пікуль
Олександр Іудовіч

Глобинський район
Плеска
Олексій Мануїлович

Глобинський район
Похорілець
Микола Феодосійович

Глобинський район
Тараненко
Анатолій Захарович

Глобинський район
Ткаченко
Федір Іванович

Глобинський район
Чирва
Семен Дмитрович


Глобинський район
Швець
Олександр Іванович

А Б В Г Д Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 1. Бака Терентій Максимович (рос. – Бака Терентий Максимович)
 2. Бєлоусов Володимир Остапович (рос. – Белоусов Владимир Остапович)
 3. Бійгуль (Бейгул) Микола Іванович (рос. – Бийгуль (Бейгул) Николай)
 4. Блінов Михайло (рос. – Блинов Михаил)
 5. Богдан Іван Андрійович (рос. – Богдан Иван Андреевич)
 6. Бугай Іван Романович (рос. – Бугай Иван Романович)
 7. Буймистров Іван Іванович (рос. – Буймистров Иван Иванович)
 8. Вакуленко Іван Семенович (рос. – Вакуленко Иван Семёнович)
 9. Виноградний Іван Григорович (рос. – Виноградный Иван Григорьевич)
 10. Власенко Анатолій Никифорович (рос. – Власенко Анатолий Никифорович)
 11. Войленко Василь Федорович (рос. – Войленко Василий Фёдорович)
 12. Войтенко Яким Іванович (рос. – Войтенко Аким Иванович)
 13. Войтенко Іван Зіновійович (рос. – Войтенко Иван Зиновьевич)
 14. Волошин Петро Олексійович (рос. – Волошин Пётр Алексеевич)
 15. Городецький Іван (рос. – Городецкий Иван)
 16. Гупало Михайло Петрович (рос. – Гупало Михаил Петрович)
 17. Довгаль Микола Федорович (рос. – Довгаль Николай Фёдорович)
 18. Дорошенко Макар Якович (рос. – Дорошенко Макар Яковлевич)
 19. Дубина Олексій Іванович (рос. – Дубина Алексей Иванович)
 20. Дьяченко Афанасій Юхимович (рос. – Дьяченко Афанасий Ефимович)
 21. Забродко Олександр Федорович (рос. – Забродко Александр Фёдорович)
 22. Кобачек Федір (рос. – Кобачек Фёдор)
 23. Кононенко Петро Якович (рос. – Кононенко Пётр Яковлевич)
 24. Корнієнко Сергій Самуїлович (рос. – Корниенко Сергей Самуилович)
 25. Кочерга Сергій Самуїлович (рос. – Кочерга Сергей Самуилович)
 26. Левченко Григорій Васильович (рос. – Левченко Григорий Васильевич)
 27. Левченко Федір Іванович (рос. – Левченко Фёдор Иванович)
 28. Ленда Василь Іванович (рос. – Ленда Василий Иванович)
 29. Литвиненко Сергій Васильович (рос. – Литвиненко Сергей Васильевич)
 30. Логвин Віктор Микитович (рос. – Логвин Виктор Никитич)
 31. Мамон Петро (рос. – Мамон Пётр)
 32. Матвієць Лука Данилович (рос. – Матвиец Лука Даниилович)
 33. Маценко Григорій Гаврилович (рос. – Маценко Григорий Гавриилович)
 34. Мельник Андрій Григорович (рос. – Мельник Андрей Григорьевич)
 35. Миргородський Григорій Микитович (рос. – Миргородский Григорий Никитович)
 36. Михайлик Степан Тимофійович (рос. – Михайлик Степан Тимофеевич)
 37. Михайлик Федір Федорович (рос. – Михайлик Фёдор Фёдорович)
 38. Михайлюк Петро Андрійович (рос. – Михайлюк Пётр Андреевич)
 39. Неліда Арсентій (рос. – Нелида Арсентий)
 40. Осташко Григорій Андрійович (рос. – Осташко Григорий Андреевич)
 41. Палеха Дмитро Вікторович (рос. – Палеха Дмитрий Викторович)
 42. Пащенко Іван Семенович (рос. – Пащенко Иван Семёнович)
 43. Пікуль Олександр Іудовіч (рос. – Пикуль Александр Иудович)
 44. Плеска Олексій Мануїлович (рос. – Плеска Алексей Мануилович)
 45. Похорілець Микола Феодосійович (рос. – Похорилец Николай Феодосьевич)
 46. Річка (Ричко) Василь Юхимович (рос. – Речка (Рычко) Василий Ефимович)
 47. Рибалко Андрій Володимирович (рос. – Рыбалко Андрей Владимирович)
 48. Савченко Тарас Міфодіевіч (рос. – Савченко Тарас Мифодиевич)
 49. Серенко Семен Іванович (рос. – Серенко Семён Иванович)
 50. Солобай Андрій Якович (рос. – Солобай Андрей Яковлевич)
 51. Суховенко Іван (рос. – Суховенко Иван)
 52. Сухоруков Архип Денисович (рос. – Сухорук Архип Денисович)
 53. Тараненко Анатолій Захарович (рос. – Тараненко Анатолий Захарович)
 54. Таранець Михайло Іванович (рос. – Таранец Михаил Иванович)
 55. Ткаченко Федір Іванович (рос. – Ткаченко Фёдор Иванович)
 56. Удод Федір Анантійоевич (рос. – Удод Фёдор Анантьевич)
 57. Чирва Семен Дмитрович (рос. – Чирва Семён Дмитриевич)
 58. Шамайко Михайло Тимофійович (рос. – Шамайко Михаил Тимофеевич)
 59. Шаповал Василь Федорович (рос. – Шаповал Василий Фёдорович)
 60. Швець Олександр Іванович (рос. – Швец Александр Иванович)
 61. Шостак Антон Никифорович (рос. – Шостак Антон Никифорович)
 62. Штанько Федір Феофанович (рос. – Штанько Фёдор Феофанович)
 63. Шуба Володимир (рос. – Шуба Владимир)
 64. Юрченко Василь Галактіонович (рос. – Юрченко Василий Галактионович)
 65. Юрченко Василь Іванович (рос. – Юрченко Василий Иванович)

 

Коментарі: