Градизький район

Градизький район

Доповнення до “Книги Пам’яті України. Полтавська область”: мешканці Градизького району, які загинули у таборах для військовополонених у 1941-1945 роках.

Розформований Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. «Про укрупнення сільських районів Української РСР».
Територія перейшла до Глобинського району, крім Недогарківської сільради, яка перейшла до Кременчуцького району.

До списку загиблих.

Дивись також:

Алфавітний покажчик до Книги Пам’яті України. Полтавська область.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 3. Глобинський та Гребінківський райони.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 6. Місто Комсомольськ, місто Кременчук та Кременчуцький район.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 12. Імена мешканців всіх районів, які не були занесені до 1 — 11 томів.

 


Градизький район
Бабич
Василь Микитович

Градизький район
Бабич
Іван Йосипович

Градизький район
Воскобойник
Василь Іванович

Градизький район
Голобородько
Іван Зіновійович

Градизький район
Гориславець
Іван Гаврилович

Градизький район
Даниленко
Олександр Іванович

Градизький район
Донець
Олексій Іванович

Градизький район
Єременко
Леонтій Кирилович

Градизький район
Захарченко
Лука Омелянович

Градизький район
Зима
Іван Андрійович

Градизький район
Каліберда
Олексій Опанасович

Градизький район
Квіташ
Василь Онисимович

Градизький район
Кривченко
Василь Сергійович

Градизький район
Куліш
Олександр Петрович

Градизький район
Лісняк
Василь Пантелійович

Градизький район
Литвиненко
Михайло Трохимович

Градизький район
Лисенко
Павло Трохимович

Градизький район
Неведничий
Павло Іванович

Градизький район
Нікітенко
Петро Олександрович

Градизький район
Петренко
Григорій Наумович

Градизький район
Приходько
Пантелій Федотович

Градизький район
Резніков
Василь Костянтинович

Градизький район
Романча
Анатолій Юхимович

Градизький район
Сидень
Василь Семенович

Градизький район
Стороженко
Іван Семенович

Градизький район
Хоменко
Петро Микитович

Градизький район
Шарий
Афанасій Савович

Градизький район
Шевченко
Йосип Лук’янович

Градизький район
Шепель
Іван Олексійович

Градизький район
Ярош
Михайло Костянтинович

А Б В Г Д Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 1. Артішко Андрій Васильович (рос. – Артишко Андрей Васильевич)
 2. Артюх Григорій Йосипович (рос. – Артюх Григорий Иосифович)
 3. Бабенко Петро Ісакович (рос. – Бабенко Пётр Исакович)
 4. Бабенко Сергій Пилипович (рос. – Бабенко Сергей Филиппович)
 5. Бабич Василь Микитович (рос. – Бабич Василий Никитич)
 6. Бабич Іван Йосипович (рос. – Бабич Иван Иосифович)
 7. Базік Михайло Григорович (рос. – Базик Михаил Григорьевич)
 8. Баранник Сидор Андрійович (рос. – Баранник Сидор Андреевич)
 9. Батрак Андрій Гаврилович (рос. – Батрак Андрей Гавриилович)
 10. Безверхий Павло (рос. – Безверхий Павел)
 11. Безручко Никифор Іванович (рос. – Безручко Никифор Иванович)
 12. Бережний Василь Іванович (рос. – Бережной Василий Иванович)
 13. Бідаш Іван Денисович (рос. – Бидаш Иван Денисович)
 14. Богдан Григорій Лаврентійович (рос. – Богдан Григорий Лаврентьевич)
 15. Богословець (Богусловець) Іван (рос. – Богословец (Богусловец) Иван)
 16. Бузина Григорій Кіндратович (рос. – Бузына Григорий Кондратович)
 17. Букач Дмитро (рос. – Букач Дмитрий)
 18. Василенко Яким Феодосійович (рос. – Василенко Аким Феодосьевич)
 19. Власенко Петро Андрійович (рос. – Власенко Пётр Андреевич)
 20. Войтенко Федір Дмитрович (рос. – Войтенко Фёдор Дмитриевич)
 21. Воскобойник Василь Іванович (рос. – Воскобойник Василий Иванович)
 22. Гавриленко Олександр Григорович (рос. – Гавриленко Александр Григорьевич)
 23. Галаган Григорій Іванович (рос. – Галаган Григорий Иванович)
 24. Галаган Федір (рос. – Галаган Фёдор)
 25. Ганжа Григорій Васильович (рос. – Ганжа Григорий Васильевич)
 26. Гардаш Семен Григорович (рос. – Гардаш Семён Григорьевич)
 27. Голобородько Іван Зіновійович (рос. – Голобородько Иван Зиновьевич)
 28. Головко Василь Михайлович (рос. – Головко Василий Михайлович)
 29. Гориславець Іван Гаврилович (рос. – Гориславец Иван Гаврилович)
 30. Грицай Іван Никифорович (рос. – Грицай Иван Никифорович)
 31. Даниленко Олександр Іванович (рос. – Даниленко Александр Иванович)
 32. Дебрівий Іван Федорович (рос. – Дебривый Иван Фёдорович)
 33. Декань Іван Д. (рос. – Декань Иван Д.)
 34. Демченко Дмитро Андрійович (рос. – Демченко Дмитрий Андреевич)
 35. Дзюба Кузьма (рос. – Дзюба Кузьма)
 36. Дмитрієнко Володимир Миколайович (рос. – Дмитриенко Владимир Николаевич)
 37. Донець Олексій Іванович (рос. – Донец Алексей Иванович)
 38. Душейко Андрій Макарович (рос. – Душейко Андрей Макарович)
 39. Єременко Леонтій Кирилович (рос. – Ерёменко Леонтий Кириллович)
 40. Живців Пантелій Петрович (рос. – Живцов Пантелей Петрович)
 41. Забудко Олександр (рос. – Забудко Александр)
 42. Зайцев Григорій Симонович (рос. – Зайцев Григорий Симонович)
 43. Заніздра Данило Трифонович (рос. – Заниздра Даниил Трифонович)
 44. Захарченко Лука Омелянович (рос. – Захарченко Лука Емельянович)
 45. Зима Іван Андрійович (рос. – Зима Иван Андреевич)
 46. Зобенко Іван Григорович (рос. – Зобенко Иван Григорьевич)
 47. Зобенко Яків Іванович (рос. – Зобенко Яков Иванович)
 48. Золянік Іван (рос. – Золяник Иван)
 49. Казел Анатолій Петрович (рос. – Казел Анатолий Петрович)
 50. Каліберда Олексій Опанасович (рос. – Калиберда Алексей Афанасьевич)
 51. Кам’янський Олександр Пилипович (рос. – Камянский Александр Филиппович)
 52. Канівець Данило Петрович (рос. – Канивец Даниил Петрович)
 53. каптал Андрій (рос. – Каптал Андрей)
 54. Квіташ Василь Онисимович (рос. – Квиташ Василий Анисимович)
 55. Коваленко Григорій Іванович (рос. – Коваленко Григорий Иванович)
 56. Корнута Афанасій Данилович (рос. – Корнута Афанасий Данилович)
 57. Кривченко Василь Сергійович (рос. – Кривченко Василий Сергеевич)
 58. Крук Василь (рос. – Крук Василий)
 59. Куліш Олександр (рос. – Кулиш Александр)
 60. Куліш Олександр Петрович (рос. – Кулиш Александр Петрович)
 61. Кухаренко Віктор Пилипович (рос. – Кухаренко Виктор Филиппович)
 62. Кухаренко Федір Єлисейович (рос. – Кухаренко Фёдор Елисеевич)
 63. Лепетуха Іван Степанович (рос. – Лепетуха Иван Степанович)
 64. Лісняк Василь Пантелійович (рос. – Лисняк Василий Пантелеевич)
 65. Литвиненко Михайло Трохимович (рос. – Литвиненко Михаил Трофимович)
 66. Литвинов Микола Іванович (рос. – Литвинов Николай Иванович)
 67. Ліхман Афанасій Матвійович (рос. – Лихман Афанасий Матвеевич)
 68. Логвиненко Віктор Антонович (рос. – Логвиненко Виктор Антонович)
 69. Лисенко Павло Трохимович (рос. – Лысенко Павел Трофимович)
 70. Малько Григорій Мойсейович (рос. – Малько Григорий Моисеевич)
 71. Матвієнко Степан Захарович (рос. – Матвеенко Степан Захарович)
 72. Мовчан Никифор Петрович (рос. – Мовчан Никифор Петрович)
 73. Момот Іван Петрович (рос. – Момот Иван Петрович)
 74. Надточій Василь (рос. – Надточий Василий)
 75. Неведничий Павло Іванович (рос. – Неведничий Павел Иванович)
 76. Нижник Олексій Дмитрович (рос. – Нижник Алексей Дмитриевич)
 77. Нікітенко Петро Олександрович (рос. – Никитенко Пётр Александрович)
 78. Носач Данило Андрійович (рос. – Носач Даниил Андреевич)
 79. Нужненко (Ножненко) Василь Кирилович (рос. – Нужненко (Ножненко) Василий Кириллович)
 80. Осташко Іван Опанасович (рос. – Осташко Иван Афанасьевич)
 81. Палений Федір Сергійович (рос. – Палёный Фёдор Сергеевич)
 82. Парафіло Іван Михайлович (рос. – Парафило Иван Михайлович)
 83. Педан Олександр (рос. – Педан Александр)
 84. Петренко Григорій Наумович (рос. – Петренко Григорий Наумович)
 85. Петрус Андрій Порфирович (рос. – Петрус Андрей Профирьевич)
 86. Петруха А. Г. (рос. – Петруха А. Г.)
 87. Пістун Григорій Семенович (рос. – Пистун Григорий Семёнович)
 88. Плохотнік Яків Кононович (рос. – Плохотник Яков Кононович)
 89. Погорілий Іван Петрович (рос. – Погорелый Иван Петрович)
 90. Покатілов Михайло Петрович (рос. – Покатилов Михаил Петрович)
 91. Помуран Сергій Семенович (рос. – Помуран Сергей Семёнович)
 92. Приходько Пантелій Федотович (рос. – Приходько Пантелей Федотович)
 93. Пужайленко (Пушейленко) Дем’ян Олександрович (рос. – Пужайленко (Пушейленко) Демьян Александрович)
 94. Радушний Володимир Дмитрович (рос. – Радушный Владимир Димитриевич)
 95. Різник Василь (рос. – Резник Василий)
 96. Резніков Василь Костянтинович (рос. – Резников Василий Константинович)
 97. Рець Антон Климентійович (рос. – Рец Антон Клементинович)
 98. Роговий Олексій Гордійович (рос. – Роговой Алексей Гордеевич)
 99. Роговий Григорій Ларіонович (рос. – Роговой Григорий Ларионович)
 100. Романча Анатолій Юхимович (рос. – Романча Анатолий Ефимович)
 101. Рудь Остап Микитович (рос. – Рудь Остап Никитич)
 102. Свириденко Володимир Романович (рос. – Свириденко Владимир Романович)
 103. Сидень Василь Семенович (рос. – Сидень Василий Семёнович)
 104. Сидоренко Степан Степанович (рос. – Сидоренко Степан Степанович)
 105. Синьоокий Іван Оникійович (рос. – Синеокий Иван Аникеевич)
 106. Собрун Василь Григорович (рос. – Собрун Василий Григорьевич)
 107. Соколовський Олексій Романович (рос. – Соколовский Алексей Романович)
 108. Солоний Анатолій Петрович (рос. – Солёный Анатолий Петрович)
 109. Солоденко Іван Опанасович (рос. – Солоденко Иван Афанасьевич)
 110. Старих Іван Петрович (рос. – Старых Иван Петрович)
 111. Старих Павло Сергійович (рос. – Старых Павел Сергеевич)
 112. Стороженко Іван Семенович (рос. – Стороженко Иван Семёнович)
 113. Супрун Іван Федосовича (рос. – Супрун Иван Федосьевич)
 114. Сухіна Антон Іванович (рос. – Сухина Антон Иванович)
 115. Фесенко Степан Григорович (рос. – Фесенко Степан Григорьевич)
 116. Хоменко Петро Микитович (рос. – Хоменко Пётр Никитич)
 117. Черниш Дмитро Антонович (рос. – Черныш Дмитрий Антонович)
 118. Шаповаленко Харитон Петрович (рос. – Шаповаленко Харитон Петрович)
 119. Шарий Афанасій Савович (рос. – Шарый Афанасий Саввич)
 120. Шатрава Василь Сергійович (рос. – Шатрава Василий Сергеевич)
 121. Швидський Григорій (рос. – Швыдский Григорий)
 122. Шевченко Йосип Лук’янович (рос. – Шевченко Иосиф Лукьянович)
 123. Шепель Іван Олексійович (рос. – Шепель Иван Алексеевич)
 124. Шепель Лука Семенович (рос. – Шепель Лука Семёнович)
 125. Шиш Опанас Федорович (рос. – Шиш Афанасий Фёдорович)
 126. Шпак Антон Михайлович (рос. – Шпак Антон Михайлович)
 127. Щербина Григорій Федорович (рос. – Щербина Григорий Фёдорович)
 128. Щербина Костянтин Никифорович (рос. – Щербина Константин Никифорович)
 129. Ярош Михайло Костянтинович (рос. – Ярош Михаил Константинович)

 

Коментарі: