Зінківський район

Зінківський район

Доповнення до “Книги Пам’яті України. Полтавська область”: мешканці Зінківського району, які загинули у таборах для військовополонених у 1941-1945 роках.

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. «Про укрупнення сільських районів Української РСР» до складу Зінківського району увійшла територія ліквідованого Опішнянського району.

До списку загиблих.

Дивись також:

Алфавітний покажчик до Книги Пам’яті України. Полтавська область.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 4. Диканський, Зіньківський та Карлівський райони.

Книга Пам’яті України. Полтавська область. Том 12. Імена мешканців всіх районів, які не були занесені до 1 — 11 томів.

 


Зінківський район
Авраменко
Василь Дмитрович

Зінківський район
Величко
Михайло Ксенофонтович

Зінківський район
Вінко
Сергій Омелянович

Зінківський район
Гусєв
Сергій Григорович

Зінківський район
Денисенко
Володимир Петрович

Зінківський район
Єрмаш
Олексій Хомич

Зінківський район
Єфименко
Михайло Михайлович

Зінківський район
Житник
Йосип Олександрович

Зінківський район
Зеняк
Іван Петрович

Зінківський район
Зубан
Іван Юхимович

Зінківський район
Кісій
Юхим Лаврентійович

Зінківський район
Косяк
Леонтій Дмитрович

Зінківський район
Кузьмич
Іван Павлович

Зінківський район
Монойло
Борис Петрович

Зінківський район
Окань
Іван Дмитрович

Зінківський район
Педоренко
Павло Михайлович

Зінківський район
Петренко
Михайло Григорович

Зінківський район
Пирлик
Григорій Трохимович

Зінківський район
Ріпка
Михайло Пилипович

Зінківський район
Сербін
Роман Максимович

Зінківський район
Сивоконь
Матвій Павлович

Зінківський район
Сухорада
Іван Тихонович

Зінківський район
Тарасенко
Іван Васильович

Зінківський район
Фесенко
Михайло Іванович


Зінківський район
Харсій
Данило Захарович

А Б В Г Д Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 1. Авраменко Василь Дмитрович (рос. – Авраменко Василий Дмитриевич)
 2. Аксюк Василь Семенович (рос. – Аксюк Василий Семёнович)
 3. Бабак Андрій Іванович (рос. – Бабак Андрей Иванович)
 4. Бабич Яків Сергійович (рос. – Бабич Яков Сергеевич)
 5. Барон Семен Якович (рос. – Барон Семён Яковлевич)
 6. Бедюх Федосій Опанасович (рос. – Бедюхов Федосий Афанасьевич)
 7. Борзаковський Сергій Андрійович (рос. – Борзаковский Сергей Андреевич)
 8. Браха Степан Брахановіч (рос. – Браха Степан Браханович)
 9. Васенко Василь Ігнатович (рос. – Васенко Василий Игнатович)
 10. Величко Михайло Ксенофонтович (рос. – Величко Михаил Ксенофонтович)
 11. Виниченко Федір Бакутовіч (рос. – Виниченко Фёдор Бакутович)
 12. Вінко Сергій Омелянович (рос. – Винко Сергей Емельянович)
 13. Гаврик Василь (рос. – Гаврик Василий)
 14. Григоренко Микола Андрійович (рос. – Григоренко Николай Андреевич)
 15. Гриценко Василь Никифорович (рос. – Гриценко Василий Никифорович)
 16. Грищенко (Гриценко) Василь Антонович (рос. – Грищенко (Гриценко) Василий Антонович)
 17. Гусак Василь Іванович (рос. – Гусак Василий Иванович)
 18. Гусєв Сергій Григорович (рос. – Гусев Сергей Григорьевич)
 19. Дем’яненко Григорій Антипович (рос. – Демьяненко Григорий Антипович)
 20. Денисенко Володимир Петрович (рос. – Денисенко Владимир Петрович)
 21. Дмитренко Ілля (рос. – Дмитренко Илья)
 22. Доценко Григорій Семенович (рос. – Доценко Григорий Семёнович)
 23. Дудка Іван Андрійович (рос. – Дудка Иван Андреевич)
 24. Дудка Федір Макарович (рос. – Дудка Фёдор Макарович)
 25. Єрмаш Олексій Хомич (рос. – Ермаш Алексей Фомич)
 26. Єфименко Михайло Михайлович (рос. – Ефименко Михаил Михайлович)
 27. Житник Йосип Олександрович (рос. – Житник Иосиф Александрович)
 28. Жмурко Федір Григорович (рос. – Жмурко Фёдор Григорьевич)
 29. Зеняк Іван Петрович (рос. – Зеняк Иван Петрович)
 30. Зубан Іван Юхимович (рос. – Зубан Иван Ефимович)
 31. Калиниченко Петро Ілліч (рос. – Калиниченко Пётр Ильич)
 32. Касьян Василь Дмитрович (рос. – Касьян Василий Дмитриевич)
 33. Кісій Юхим Лаврентійович (рос. – Кисий Ефим Лаврентьевич)
 34. Кононенко Григорій (рос. – Кононенко Григорий)
 35. Косяк Григорій Іванович (рос. – Косяк Григорий Иванович)
 36. Косяк Григорій Павлович (рос. – Косяк Григорий Павлович)
 37. Косяк Леонтій Дмитрович (рос. – Косяк Леонтий Дмитриевич)
 38. Кривобок Михайло Антонович (рос. – Кривобок Михаил Антонович)
 39. Кузьмич Іван Павлович (рос. – Кузьмич Иван Павлович)
 40. Кушніренко Омелян Микитович (рос. – Кушниренко Емельян Никит.)
 41. Лесинський Григорій Дмитрович (рос. – Лесинский Григорий Дмитриевич)
 42. Лещенко Опанас Кіндратович (рос. – Лещенко Афанасий Кондратович)
 43. Марененко Василь Степанович (рос. – Марененко Василий Степанович)
 44. Матяж Іван Данилович (рос. – Матяж Иван Данилович)
 45. Матяш Григорій Леонтійович (рос. – Матяш Григорий Леонтьевич)
 46. Мельниченко Михайло Пилипович (рос. – Мельниченко Михаил Филиппович)
 47. Моїсеєв Михайло Семенович (рос. – Моисеев Михаил Семёнович)
 48. Монойло Борис Петрович (рос. – Монойло Борис Петрович)
 49. Москвич Семен Данилович (рос. – Москвич Семён Даниилович)
 50. Окань Іван Дмитрович (рос. – Окань Иван Дмитриевич)
 51. Остапенко Іван Гаврилович (рос. – Остапенко Иван Гавриилович)
 52. Пащенко Гаврило (рос. – Пащенко Гавриил)
 53. Педоренко Павло Михайлович (рос. – Педоренко Павел Михайлович)
 54. Перятинець Олексій Антонович (рос. – Перятинец Алексей Антонович)
 55. Петренко Михайло Григорович (рос. – Петренко Михаил Григорьевич)
 56. Пирлик Григорій Трохимович (рос. – Пирлик Григорий Трофимович)
 57. Покотило Іван Васильович (рос. – Покатило Иван Васильевич)
 58. Прокопенко Павло Дмитрович (рос. – Прокопенко Павел Дмитриевич)
 59. Прохоренко (Прохоров) Микола (рос. – Прохоренко (Прохоров) Николай)
 60. Реже Іван Максимович (рос. – Реже Иван Максимович)
 61. Ріпка Михайло Пилипович (рос. – Рипка Михаил Филиппович)
 62. Родко Яків Петрович (рос. – Родко Яков Петрович)
 63. Сабач (Сапач) Митрофан Леонтійович (рос. – Сабач (Сапач) Митрофан Леонтьевич)
 64. Савенко Іван Сергійович (рос. – Савенко Иван Сергеевич)
 65. Саєнко Лев Микитович (рос. – Саенко Лев Никитич)
 66. Саєнко Павло Никифорович (рос. – Саенко Павел Никифорович)
 67. Сатула (Затула) Іван Мефодійович (рос. – Сатула (Затула) Иван Мефодьевич)
 68. Свириденко Іван Кіндратович (рос. – Свириденко Иван Кондратович)
 69. Сербін Роман Максимович (рос. – Сербин Роман Максимович)
 70. Сербін Яким Максимович (рос. – Сербин Аким Максимович)
 71. Сивоконь Матвій Павлович (рос. – Сивоконь Матвей Павлович)
 72. Стадник Петро Мефодійович (рос. – Стадник Пётр Мефодьевич)
 73. Сулим Іван Андрійович (рос. – Сулим Иван Андреевич)
 74. Сухорада Іван Тихонович (рос. – Сухорада Иван Тихонович)
 75. Силка Григорій Олефірович (рос. – Сынка? Григорий Алифирович)
 76. Тарасенко Іван Васильович (рос. – Тарасенко Иван Васильевич)
 77. Тесля Прокіп Федорович (рос. – Тесля Прокофий Фёдорович)
 78. Торопенко Григорій Андрійович 1-й (рос. – Торопенко Григорий Андреевич 1-й)
 79. Торопенко Григорій Андрійович 2-й (рос. – Торопенко Григорий Андреевич 2-й)
 80. Турчин Микола (рос. – Турчин Николай)
 81. Федченко Маркіян Григорович (рос. – Федченко Маркьян Григорьевич)
 82. Фесенко Михайло Іванович (рос. – Фесенко Михаил Иванович)
 83. Харсій Данило Захарович (рос. – Харсий Даниил Захарович)
 84. Цук Іван Михайлович (рос. – Цук Иван Михайлович)
 85. Чечель Михайло Микитович (рос. – Чечель Михаил Никитич)
 86. Шум Василь Михайлович (рос. – Шум Василий Михайлович)

 

Коментарі: